Potřebujeme nezávislou Českou televizi a ona potřebuje nás

Vážení radní České televize,

v posledních týdnech a měsících jsme svědky znepokojivého dění kolem České televize, které se vyostřilo po volbě tří nových členů v květnu loňského roku. Od té doby se množí útoky na zkušené moderátory a pracovníky této televize, mnohdy pouze na základě anonymních podnětů. Z jednání rady se ztrácí transparentnost a důležitá rozhodnutí jsou odsouvána nebo maskována zástupnými problémy. Čím dál častěji také od vysoce postavených politiků slýcháme slova o zmanipulovanosti, zkorumpovanosti nebo neobjektivitě České televize. Proti těmto krokům a slovům se chceme ohradit a podpořit fungování ČT.

Aby mohla být Česká republika i nadále svobodnou zemí, ve které bude všem měřeno stejným metrem, považujeme za nutné, aby byla zachována nezávislá a kvalitní žurnalistika. Žurnalistika, která nebude podléhat tlakům několika vyvolených, a naopak bude poukazovat na porušování zákonů nebo zneužívání moci bez ohledu na stranickou příslušnost nebo společenské postavení. Tuto roli již více než 14 let plní pořady Reportéři ČT, 168 hodin nebo Otázky Václava Moravce. Za tu dobu se u vlády vystřídaly téměř všechny strany a hnutí, které jsou nebo byly zastoupené v Parlamentu ČR, což je jeden z hlavních argumentů vyvracející údajnou zmanipulovanost redaktorů.

Jsme si plně vědomi toho, že nikdo není bez chyb. To však neznamená, že se mají vyslyšet hlasy volající po zrušení těchto typů pořadů nebo rozvázání spolupráce s příslušnými redaktory. Obzvlášť, když ony hlasy patří právě těm, na jejichž problematické chování pořady České televize upozorňují. Každý, kdo je veřejně činný a svými názory a rozhodnutími ovlivňuje miliony lidí v naší zemi, musí počítat s tím, že na něj bude zaměřena pozornost novinářů. A pokud má čisté svědomí, žádné kontroly se bát nemusí.

Tímto dopisem bychom proto chtěli podpořit práci redaktorů a dalších zaměstnanců České televize, poděkovat jim za jejich práci a zároveň odmítnout jakékoliv útoky na její nezávislost a snahy o její ovládnutí těmi, kdo jsou nebo budou v čele naší země. Česká televize patří všem občanům České republiky a její role je v naší společnosti i politice nezastupitelná.

S pozdravem

občané České republiky


Aleš Novák    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Aleš Novák, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...