Postavme se za Lipence

Městská část Praha-Lipence

Postavme se za Lipence

Petice podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

Petiční výbor zastupuje Zdeněk Ženíšek, Nad Žlábkem 753, 155 31 Praha-Lipence, naroz. 25.7.1974

 

Vážení,

my, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme, aby Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence odložilo schválení Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha-Lipence a společností EXAFIN developerská s.r.o., (týkající se projektu v oblasti Na Stráni pod ulicí Na Lhotkách) a pověření starostky podpisem této Smlouvy. Zároveň požadujeme, aby vedení MČ Praha-Lipence zajistilo participaci s občany k investičnímu záměru společnosti EXAFIN developerská, s.r.o. viz výše. Dosud domluvená plnění ze strany developera považujeme za nedostatečná, neřeší v odpovídající míře potřeby současných ani nových obyvatel, zejména z pohledu odpovídající infrastruktury (dopravní zátěž, nedostatečná kapacita základní a mateřské školy a poškození vozovek při obsluze stavby). Žádáme veřejné projednání a participaci s občany. Až na základě těchto výstupů požadujeme zahájit nová jednání se společností EXAFIN developerská, s.r.o. za účelem dojednání odpovídajícího plnění pro MČ Praha-Lipence. Dále žádáme, aby byl k jednání se společností EXAFIN developerská, s.r.o. přizván zástupce občanů z řad petičního výboru.

 

Petiční výbor ve složení:

Lukáš Křenek, Jílovišťská 883, 155 31 Praha-Lipence, naroz. 23.4.1986

Lukáš Veselý, Josefa Hudka 7, 155 31 Praha-Lipence, naroz. 11.9.1986

Ludmila Zájedová, Spotřebitelská 484, 155 31 Praha-Lipence, naroz. 15.2.1982

Zdeněk Ženíšek, Nad Žlábkem 753, 155 31 Praha-Lipence, naroz. 25.7.1974


Ludmila Zájedová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Ludmila Zájedová svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...