Postavme se fašizaci české společnosti!

Výzva programové iniciativy Lepší ČSSD je možná! Ústřednímu výkonnému výboru ČSSD

 

V těchto dnech si jako sociální demokraté připomínáme sté čtyřicáté výročí založení České strany sociálně demokratické. Sociální demokracie od svých počátků po celou dobu své existence navzdory všem obtížím pevně stála rozkročena na dvou tradicích: tradici budování sociálně spravedlivé společnosti, založené na hodnotách mezilidské solidarity, a tradici budování demokracie, založené na hodnotách základních lidských práv a svobod.

 

První den 40. sjezdu ČSSD v únoru přijal usnesení, kterým byla vyloučena jakákoli účast sociálních demokratů ve vládě, jež by se opírala o podporu strany Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury (SPD). Důvody, proč bylo toto usnesení přijato, jsou zřejmé.

 

Strana s názvem Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) dnes představuje politické hnutí, které popírá hodnoty mezilidské solidarity a zpochybňuje základní lidská práva a svobody. Nedejme se mýlit, politický fašismus nestojí na žádném programu. Fašismus, jak říká Ferdinand Peroutka, je „cynismus k svobodě, dobru a životě druhého.... Kdo surově zachází s člověkem, je fašista. Kdo nedbá lidských práv, je fašista. Překonávati fašismus znamená toto překonávati.“ (Tak nebo tak, 1947, s. 135 a 136.)

 

Jako představitelé iniciativy sociálních demokratů a přátel sociální demokracie Lepší ČSSD je možná! proto podporujeme návrh usnesení, které bylo podáno na závěr druhého dne 40. sjezdu ČSSD, v den 140. výročí vzniku české sociální demokracie 7. dubna tohoto roku. Navrhované usnesení vylučuje koaliční spolupráci s politickým hnutím SPD Tomia Okamury na celostátní úrovni a na úrovni krajských a obecních samospráv.

 

Z organizačních důvodu bylo navržené usnesení odloženo k rozhodnutí Ústřednímu výkonnému výboru ČSSD. Jako sociální demokraté, kterým není lhostejná fašizace české společnosti, proto vyzýváme ÚVV ČSSD, aby navrhované usnesení přijal!

 

Jménem iniciativy Lepší ČSSD je možná!

Jan Adamec, Jiří Hladík, Petra Mazanová, David Metelec, Filip Outrata, David Pavlorek, Bronislav Poul 


Lepší ČSSD je možná!    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Lepší ČSSD je možná!, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...