Ponechání prof.Pirka ředitelem Kardiocentra IKEM

Vážený pane řediteli.
Pacienti IKEM, jejich rodinní příslušníci a přátelé a všichni kteří máme v úctě pana profesora Pirka se obracím na Ing. Michal Stiborek, MBA a všechny zainteresované lidi s naléhavou prosbou.
V médiích se objevila informace o odvolání pana profesora Pirka z postu přednosty Kardiocentra. Pan profesork Pirk, je je nejen legenda a špičkový odborník, je to největší kapacita v daném oboru u nás.
Především je to duchovní otec kardiocentra, to on takříkajíc vydupal ze země Kardiocentrum a tak říkajíc na zelené louce postavil.
Je to především a snad i výhradně jeho zásluha, to on přišel s myšlenkou vybudování kardiocentra. To on čelil pochybovačům a pesimistům a tomu když ho nazývali snílkem.Profesor Pirk sehnal podporu pro myšlenku kardiocentra, prosadil jí a sehnal finance. To on nastavil parametry fungování kardiocentra a vybral nejlepší odborníky. Pan profesor Pirk je bezesporu nejen duchovním ale i hmotným otcem Kardiocentra. Kardiocentrum je jeho celoživotní dílo a bezesporu jeho životním dítětem.
Pokud mu seberete post ředitele, je to jako kdyby jste rodiči znásilnili a zavraždili dítě před jeho očima.
Proto Vás naléhavě prosíme, zvažte toto své rozhodnutí.
Odvolání pana profesora Pirka z postu přednosty kardiocentra je hrubá manažerská chyba ale především je to (navenek) projev pohrdání a neúcty k celoživotnímu dílu pana profesora Pirka.
Nevíme, jaké skutečné pohnutky vedly Ing. Michal Stiborek, MBA k tomuto neštastnému kroku ale lidsky je neobhajitelné, odvolání z funkce (či záměr odvolání) sdělit panu profesorovi v den jeho narozenin. V médiích se objevila informace, že Ing. Michal Stiborek, MBA ředitel IKEM potřebujete změnu na pozici ředitele kardiocentra, protože se zahajuje výstavba a vybavení nového pavilonu. Prý potřebujete někoho, kdo u toho bude déle než prof.Pirk.Co to zkusit řešit více lidsky, s empatii a úctou k profesoru Pirkovi a zřídit pozici náměstka pro výstavbu v jehož kompetenci by bylo i vybavení nových pavilonů? Snažně Vás prosíme o přehodnocení Vašeho rozhodnutí. 

P.S. Pevně věříme, že pokud má i nadále platit oslovení, tak naší naléhavé prosbě vyhovíte. Silní a moudří muži jsou schopni přiznat omyl, jen hlupáci a ješitové si trvají na svém v domnění, že neztratí svojí tvář. 


Tomáš Novák    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Tomáš Novák svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...