Pomozte zachránit Amazonský deštný prales!

Současný brazilský prezident Jair Bolsonaro již během své kampaně vyjadřoval nesouhlas s Pařížskou dohodou o klimatu a dával otevřeně najevo přednost kácení deštných pralesů před jejich ochranou. Ihned po nástupu do prezidentského úřadu v roce 2019 předal Amazonii do rukou Ministerstva zemědělství, umožnil těžebním firmám kácení amazonských pralesů a velkým korporacím vysazování plantáží palmy olejné, eukalyptů, sóji a dalších plodin na odlesněných územích.

Deštné pralesy zároveň místní obyvatelé vypalují, především kvůli zemědělství a chovu dobytka. Zemědělství na ploše vykáceného pralesa je ale velmi neefektivní a krátkozraké. Popel obohatí půdu, která je sice velmi úrodná, ale kvůli dešťům dochází k rychlé půdní erozi a živiny se tak rychle vyplavují, že již po 2–3 letech se nedá půda pro zemědělství prakticky použít. Zemědělci se tedy přesunou a vypálí další část pralesa. Navíc lidé často oheň nekontrolují, a tak vypálí mnohem větší oblast, než reálně potřebují. Území původního pralesa sice znovu zaroste, ale nikdy již s takovou druhovou rozmanitostí a navíc to trvá hodně dlouho. Ekonomickou alternativou pro místní obyvatele může být například udržitelná turistika; turisté přijedou navštívit původní prales a místní obyvatelé budou mít dodatečný důvod jej chránit.

Společně s oceány hrají stromy a další rostliny nejzásadnější roli při zpomalování změny klimatu. Stromy jsou úžasná stvoření, která ovládla svět rostlin. Jsou to mistři přežití. Mají jen jeden limit a to je čas, který potřebují, aby se přizpůsobily. Aktuální změna klimatu je ale extrémně rychlá a stromy jsou tak v akutním ohrožení. Na planetě Zemi navíc mizí každých 15 sekund deset fotbalových hřišť lesa. Na vině je především sucho, masivní kácení lesů a lesní požáry. My se domníváme, že nastal čas to zastavit.

Proto žádáme prezidenta Bolsonara a brazilskou vládu, aby: 

- zakázali kácet deštné pralesy těžebním firmám (případně s výjimkou těch, které mají certifikát ochrany lesů, např. od Forest Stewardship Council (FSC))

- zakázali vysazovat palmy olejné, eukalypty, sóju a další plodiny na rozsáhlých územích bývalého pralesa

- omezili míru vypalování pralesa místními obyvateli pro zemědělské účely zajistili zachování velkých celků pralesa pro migrující zvířata (příp. vytvářela účinné biokoridory, pokud je již prales rozdělen na malé ostrůvky)

- vyčlenili území, kde se nebude kácet ani nijak zasahovat

Když podepíšete tuto petici, pomůžete tím vytvořit tlak na brazilskou vládu, která pak půjde lepším příkladem menším zemím v okolí, které se na území Amazonie rovněž nachází.

Také budeme rádi za sdílení.

Děkujeme a přejeme hodně štěstí!

Jakub Nekvasil


Jakub Nekvasil    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Jakub Nekvasil svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )