Pomozte zachránit Amazonský deštný prales!

Současný brazilský prezident Jair Bolsonaro již během své kampaně vyjadřoval nesouhlas s Pařížskou dohodou o klimatu a dával otevřeně najevo přednost kácení deštných pralesů před jejich ochranou. Ihned po nástupu do prezidentského úřadu v roce 2019 předal Amazonii do rukou Ministerstva zemědělství, umožnil těžebním firmám kácení amazonských pralesů a velkým korporacím vysazování plantáží palmy olejné, eukalyptů, sóji a dalších plodin na odlesněných územích.

Deštné pralesy zároveň místní obyvatelé vypalují, především kvůli zemědělství a chovu dobytka. Zemědělství na ploše vykáceného pralesa je ale velmi neefektivní a krátkozraké. Popel obohatí půdu, která je sice velmi úrodná, ale kvůli dešťům dochází k rychlé půdní erozi a živiny se tak rychle vyplavují, že již po 2–3 letech se nedá půda pro zemědělství prakticky použít. Zemědělci se tedy přesunou a vypálí další část pralesa. Navíc lidé často oheň nekontrolují, a tak vypálí mnohem větší oblast, než reálně potřebují. Území původního pralesa sice znovu zaroste, ale nikdy již s takovou druhovou rozmanitostí a navíc to trvá hodně dlouho. Ekonomickou alternativou pro místní obyvatele může být například udržitelná turistika; turisté přijedou navštívit původní prales a místní obyvatelé budou mít dodatečný důvod jej chránit.

Společně s oceány hrají stromy a další rostliny nejzásadnější roli při zpomalování změny klimatu. Stromy jsou úžasná stvoření, která ovládla svět rostlin. Jsou to mistři přežití. Mají jen jeden limit a to je čas, který potřebují, aby se přizpůsobily. Aktuální změna klimatu je ale extrémně rychlá a stromy jsou tak v akutním ohrožení. Na planetě Zemi navíc mizí každých 15 sekund deset fotbalových hřišť lesa. Na vině je především sucho, masivní kácení lesů a lesní požáry. My se domníváme, že nastal čas to zastavit.

Proto žádáme prezidenta Bolsonara a brazilskou vládu, aby: 

- zakázali kácet deštné pralesy těžebním firmám (případně s výjimkou těch, které mají certifikát ochrany lesů, např. od Forest Stewardship Council (FSC))

- zakázali vysazovat palmy olejné, eukalypty, sóju a další plodiny na rozsáhlých územích bývalého pralesa

- omezili míru vypalování pralesa místními obyvateli pro zemědělské účely zajistili zachování velkých celků pralesa pro migrující zvířata (příp. vytvářela účinné biokoridory, pokud je již prales rozdělen na malé ostrůvky)

- vyčlenili území, kde se nebude kácet ani nijak zasahovat

Když podepíšete tuto petici, pomůžete tím vytvořit tlak na brazilskou vládu, která pak půjde lepším příkladem menším zemím v okolí, které se na území Amazonie rovněž nachází.

Také budeme rádi za sdílení.

Děkujeme a přejeme hodně štěstí!

Jakub Nekvasil


Jakub Nekvasil    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Jakub Nekvasil svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...