Podvod s dezinfekci od SHOPOLO.CZ + MEGACART.CZ - Spravedlnost pro podvedené - potrestání viníka

My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice PODVOD S DEZINFEKCI OD SHOPOLO.CZ + MEGACART.CZ - SPRAVEDLNOST PRO PODVEDENÉ, POTRESTÁNÍ VINÍKA  žádáme příslušné orgány o postih za Trestní čin „Obecného ohrožení" dle zákona (zák. č. 40/2009 Sb.) v hlavě sedmé pod názvem "trestné činy obecně nebezpečné", které jsou určeny k ochraně lidského života, zdraví a majetku.
Jmenované e-shopy úmyslně vydali lidi v nebezpečí újmy na zdraví v čase pandemie Covidu 19 za účelem vlastního obohacení. Hazardovali se životy, využívali strachu lidí a za nemalé peníze a poštovné posílali místo dezinfekce vodu jen s minimálním množstvím peroxidu.
Dle výsledků z laboratoře čtyř vzorků tzv. "dezinfekce" daného přípravku, již máme ověřeno, že "ze stanovené výše peroxidu vodíku nelze dovozovat deklarované biocidní vlastnosti přípravku a účinnost na 99,9% mikrobiálních zárodků a bakterií", jak uváděl prodávající. Tím uvedl zákazníky v omyl, že jsou chráněni.
Internetový obchod provozuje firma Mi sport, Trgovina in storitve d.o.o. a podniká i v České republice, SR, Maďarsku ...

Prodávající se dopustili:

- šíření nakažlivé lidské nemoci /zvýšili nebezpečí zavlečení nebo rozšíření 
   nakažlivé nemoci 

- ohrožování zdraví závadnými potravinami a    jinými předměty § 156 TZ
- podvod § 209 TZ 
- lichva § 218 TZ

Požadujeme:

- Potrestání viníka (výše uvedené e-shopy) za ohrožení na zdraví a životech 
  kupujících, jejich rodin, přátel a dalších osob
- Vrácení peněz poškozeným včetně poštovného a testů z laboratoře 


Obdržený_tovar3.jpg


Podvedení e-shopem MISHOPOLO.CZ / MEGACARD.CZ    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Podvedení e-shopem MISHOPOLO.CZ / MEGACARD.CZ, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...