Podpořte prosím zachování Informačního střediska CHKO Křivoklátsko a turistického informačního centra (TIC) v Křivoklátě.

Petice dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním My, níže podepsaní občané a zástupci školských zařízení prostřednictvím této petice žádáme, aby zůstalo zachováno Informační středisko CHKO Křivoklátsko a turistické informační centrum v Křivoklátě, které zajišťuje environmentální výchovu a vzdělávání školám z regionu Křivoklátska a okolí, rodinám a zájmovým skupinám z celých Čech, jakož i turistické informace návštěvníkům Křivoklátska, jako jediné certifikované IC v této turisticky atraktivní oblasti. Zrušení tohoto zařízení hrozí zamýšleným prodejem objektů čp. 82 a 284 v Křivoklátě, které jsou v majetku ČR s právem hospodaření Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, která je plánuje prohlásit za nepotřebný majetek. V současné době, kdy se klimatická změna stále urychluje a otázky ochrany životního prostředí se stávají stále důležitějšími, je environmentální výchova a vzdělávání (EVVO) významnou součástí celkového vzdělávacího procesu. Ideální formou EVVO je její poskytování přímo v terénu, v přírodě. Přesto dochází k nepochopitelnému rozhodnutí jediné zařízení, které v samém centru CHKO Křivoklátsko tuto službu školám a veřejnosti poskytuje, zrušit. Děkujeme. Za petiční výbor: Ing. Ivan Kasalický, Křivoklát 118, 270 23 Křivoklát.  Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn: kterýkoliv člen petičního výboru (klauzule vyžadovaná §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.)


Křivoklátsko o.p.s., Nám. Svatopluka Čecha 82, 270 23 Křivoklát    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Křivoklátsko o.p.s., Nám. Svatopluka Čecha 82, 270 23 Křivoklát svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...