Podpořte prosím zachování Informačního střediska CHKO Křivoklátsko a turistického informačního centra (TIC) v Křivoklátě.

Petice dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním My, níže podepsaní občané a zástupci školských zařízení prostřednictvím této petice žádáme, aby zůstalo zachováno Informační středisko CHKO Křivoklátsko a turistické informační centrum v Křivoklátě, které zajišťuje environmentální výchovu a vzdělávání školám z regionu Křivoklátska a okolí, rodinám a zájmovým skupinám z celých Čech, jakož i turistické informace návštěvníkům Křivoklátska, jako jediné certifikované IC v této turisticky atraktivní oblasti. Zrušení tohoto zařízení hrozí zamýšleným prodejem objektů čp. 82 a 284 v Křivoklátě, které jsou v majetku ČR s právem hospodaření Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, která je plánuje prohlásit za nepotřebný majetek. V současné době, kdy se klimatická změna stále urychluje a otázky ochrany životního prostředí se stávají stále důležitějšími, je environmentální výchova a vzdělávání (EVVO) významnou součástí celkového vzdělávacího procesu. Ideální formou EVVO je její poskytování přímo v terénu, v přírodě. Přesto dochází k nepochopitelnému rozhodnutí jediné zařízení, které v samém centru CHKO Křivoklátsko tuto službu školám a veřejnosti poskytuje, zrušit. Děkujeme. Za petiční výbor: Ing. Ivan Kasalický, Křivoklát 118, 270 23 Křivoklát.  Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn: kterýkoliv člen petičního výboru (klauzule vyžadovaná §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.)


Křivoklátsko o.p.s., Nám. Svatopluka Čecha 82, 270 23 Křivoklát    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Křivoklátsko o.p.s., Nám. Svatopluka Čecha 82, 270 23 Křivoklát, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...