Vyjádření podpory Mgr. Vladimíru Soukopovi, řediteli ZŠ Komenského, Slavkov u Brna

  PETICE

Vyjádření podpory Mgr. Vladimíru Soukopovi

K  31. 7. 2019 byl stávající ředitel Mgr. Vladimír Soukop Radou města Slavkova u Brna odvolán z funkce ředitele ZŠ Komenského a bylo vypsáno výběrové řízení na nového ředitele. Do výběrového řízení se přihlásili dva kandidáti, jedním z nich je i stávající ředitel.

  Mgr. Vladimír Soukop stojí v čele školy 11 let a za tuto dobu se ukázalo, že je odborníkem na svém místě. Jeho propracovaná dlouhodobá koncepce se velmi pozitivně projevila na stabilitě školy. Počet žáků narůstá, chod školy si pochvaluje většina rodičů, zaměstnanců i žáků.    V našich 23 třídách se vzdělává 600 žáků. Školní družina zajišťuje odpolední program 180 žákům v 6 odděleních. Zájmovou činností se zabývá 9 kroužků školního klubu. Školní kuchyně vaří průměrně 1000 obědů, chystá kolem 200 dopoledních a odpoledních svačin denně. Stravu zajišťuje nejen našim žákům, ale i žákům ZŠ Tyršova, ZŠ a MŠ Křižanovice a MŠ Zvídálek. O chod školy se stará více než 70 zaměstnanců. Roční rozpočet školy činí 55 milionů Kč.

   Školní inspekce školu prověřovala v letech 2009 a 2015 se závěrem, že v posuzovaných oblastech převažuje očekávaná úroveň či dosahujeme výborné úrovně. Škole nebyla uložena žádná nápravná opatření.

   Řídit tak velkou školu není jednoduchá záležitost. Od ředitele školy se vyžadují manažerské schopnosti a zkušenosti, orientace v legislativě, efektivní a zodpovědné hospodaření s financemi, umění pracovat s lidmi i praxe na učitelské úrovni. Během svého působení Mgr. Vladimír Soukop prokázal, že je ve všech jmenovaných oblastech zodpovědným a kompetentním ředitelem.  

  Nepřejeme si změnu na místě ředitele ZŠ Komenského a touto peticí vyzýváme všechny občany města Slavkova u Brna, zejména rodiče našich žáků, aby se k nám připojili.   Petice bude předána starostovi města Bc. Michalu Boudnému před termínem výběrového řízení (tj. 3.6. 2019).

za kolektiv pracovníků školy Mgr. Miroslava Lónová, PhDr. Hana Sokoltová, Mgr. Eva Ptáčková 


kolektiv pracovníků ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna    Kontaktujte autora petice