Podpora Medy Mládkové v její snaze o oživení Werichovy vily

Podpořte Medu Mládkovou v její snaze o oživení Werichovy vily

Meda Mládková: „Po letech, kdy budova Werichovy vily chátrala, bych si přála v tomto objektu vytvořit důstojnou památku Jana Wericha, Jiřího Voskovce a ostatních významných osobností, jako například básníka Vladimíra Holana či buditele Josefa Dobrovského, kteří jsou s historií vily spjati. Přeji si, aby Werichova vila ožila, aby se otevřela veřejnosti a stala se součástí životního prostoru Pražanů i dalších obyvatel České republiky. Přeji si, aby se stala místem, kam budou lidé chodit na výstavy, na přednášky, kde budou moci diskutovat a kde se budou setkávat při různých kulturních příležitostech nebo třeba „jen“ nad četbou. V případě realizace projektu budeme spolupracovat s Nadací Charty 77.“

Souhlasím se záměrem Medy Mládkové a Nadace Charty 77 a podporuji je v jejich úsilí o oživení Werichovy vily (jméno, příjmení a adresa).

 

Projekt

Werichova vila byla vždy místem setkávání, dialogu a diskuse. Chceme na tuto tradici navázat a uvést ji v život formou kulturně-společenského centra Jana Wericha a Jiřího Voskovce, které bude otevřené a vstřícné ke všem, kteří si přejí trávit svůj volný čas kreativně.

Projekt Oživení Werichovy vily má za úkol vytvořit z tzv. Werichovy vily na pražské Kampě kulturní prostor sloužící k setkávání a vzdělávání různorodých skupin lidí. Vybuduje důstojnou moderní expozici osobnostem, které jsou spjaty s tímto unikátním prostorem, především Janu Werichovi, Jiřímu Voskovci a Vladimíru Holanovi, a to v kvalitě a rozsahu odpovídajícím jejich významu pro českou kulturu. Expozice bude zaměřena na potřeby nejrůznějších cílových skupin, bude zahrnovat literární i výtvarné artefakty vytvořené danými osobnostmi, samozřejmostí budou doprovodné informace k expozici v klasické tištěné formě i v interaktivní podobě. Kromě stálé expozice muzejního charakteru budou v prostorách Werichovy vily organizovány dočasné výstavy, doprovodné akce k výstavám, přednášky a vzdělávací programy, divadelní představení, autorská čtení a další společenské akce, které budou svým obsahem korespondovat se základní ideou projektu.

 

Nadace hodlá klást důraz na celou škálu lektorských programů, které budou zacílené především na práci s mladými lidmi a tím přispějí k výchově nové generace kulturně zainteresovaných a vzdělaných lidí. Kromě školní mládeže a studentů nechce nadace v kulturním centru Jana Wericha a Jiřího Voskovce zapomenout ani na nejmenší návštěvníky z řad předškolních dětí a na rodiny s dětmi, pro něž bude připraven prostor k pravidelnému setkávání a aktivitám.

Celý projekt si můžete stáhnout prohlédnou v PDF formátu na stránkách http://www.museumkampa.cz/cs/Sber-podpisu-Werichova-vila-227.htm


Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových    Kontaktujte autora petice