Podpora ředitele Mgr. Dalibora Neckáře v setrvání v jeho funkci a rozvoji ZŠ Radlická, Praha 5. 

My, níže podepsaní chceme podpořit ředitele Základní školy a mateřské školy Praha 5–Radlice, Radlická 140/115, příspěvková organizace, Mgr. Dalibora Neckáře v setrvání v jeho funkci a rozvoji uvedené školy. 

Od nástupu pana ředitele se úroveň školy i její pověst v okolí zlepšuje. Škola již není pevností, ale otevřenou institucí, kam děti chodí rády. Vnímáme řadu pozitivních kroků, jako například: 

  • výuka v modernějším duchu
  • příchod zajímavých a akčních učitelů
  • možnost návštěvy výuky v rámci dnů otevřených dveří
  • snaha o zlepšení školní jídelny, aktivit školní družiny a pestřejší nabídky kroužků
  • zapojení žáků do života školy v rámci návrhů na zlepšení společných prostor (školní automaty Happy snack a Papíromat, projekt venkovní učebna a relaxační zóna,…)
  • budování dobrého klimatu ve škole (třídnické hodiny, školní psycholog,...)
  • lepší informovanost žáků a rodičů (nový web školy, FB, elektronický systém Škola online, funkční elektronický jídelníček,...)

Rádi bychom podpořili vedení školy v pokračování uvedených změn. Věříme, že je schopné zajistit další fungování školy, přátelské prostředí a dostatečnou kvalitu vzdělávání.

Mrzí nás, že se někteří učitelé rozhodli pro odchod ze školy a medializaci celé situace, která se negativně dotýká učitelů, rodičů, žáků a v konečném důsledku pověsti školy.  


Šárka Slouková    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Šárka Slouková svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...