Podnět na vyhlášení výběrového řízení na ředitele ZŠ Rousínov

Vážení členové školské rady,

vzhledem ke konci funkčního období stávajícího ředitele školy ZŠ Rousínov Mgr. Jiřího Kyjovského se na Vás obracíme s požadavkem, aby byl Vaším prostřednictvím podán zřizovateli školy Městu Rousínovu podnět na vypsání výběrového řízení na pozici ředitele ZŠ Rousínov.

Chtěli bychom, aby zřizovatel školy Město Rousínov dalo po letech opět prostor novým uchazečům a pokusilo se tak pro další funkční období najít ředitele, který by školu vedl progresivně v souladu s moderním způsobem vzdělávání a zajistil tak její maximální možnou kvalitu. Naším záměrem je, aby ve zdejší škole byli spokojení žáci i učitelé, aby v ni rodiče měli důvěru od první do deváté třídy a své děti nedávali v průběhu studia na jiné školy s cílem zajistit jim lepší vzdělávání. Stejně tak bychom chtěli, aby naše škola svou dobrou pověstí a příznivou atmosférou lákala nové kvalitní učitele, kteří v ní budou dlouhodobě setrvávat a nebudou odcházet jinam.

Vliv osobnosti a působení ředitele školy na výše uvedené je nepopíratelný a naprosto klíčový. Z těchto důvodů si dovolujeme školskou radu požádat o podání návrhu zřizovateli školy na vypsání výběrového řízení na pozici ředitele místní základní školy. Tak dostanou noví zájemci, případně i nynější pan ředitel, možnost pokusit se představit své vize a plány, jak v následujících 6 letech pozvednout úroveň naší základní školy, což si jako rodiče stávajících i bývalých žáků velmi přejeme.

S pozdravem níže podepsaní


Romana Musalkova    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Romana Musalkova svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...