POCTA 1. LINII - památník COVID-19 v Radotíně

pocta1.jpg

Adresát petice:

MČ PRAHA 16

My, níže podepsaní občané, podporujeme projekt výstavby kovového památníku Covid-19 pod jménem "Pocta 1. linii". Chceme tím poděkovat lidem v první linii, kteří upřednostnili v době krize zdraví někoho jiného, před tím svým.

Kovová plastika Pocta 1. linii bude věnována všem, kdo svým úsilím pomáhali překonat virus a bude situována v ulici K Cementárně u schodů, viz obrázek výše.

 

Památník bude obsahovat na památní desce jména všech, kteří projekt finančně podpořili. Výše částky bude přímo závislá na velikosti jména na památní desce.

PODPOŘIT PROJEKT FINANČNĚ

Případně můžete využít QR kód níže ve Vaší bankovní aplikaci v telefonu

poctaQR.png

Rádi bychom požádali MČ Praha 16 o povolení projektu výstavby památníku na území vlastněném LESY ČR, kteří stavbu na místě povolili dle dokumentace zveřejněné na webových stránkách. Přejeme si, aby MČ Praha 16 tento projekt podpořila.

 

Souhlasím s výstavbou památníku na podporu první linii v době pandemie Covid-19 a níže podepisuji. Beru zároveň na vědomí, že petiční zákon č. 85/1990 Sb. §5 udává povinnost při podpisu petice udat také místo bydliště podepisujícího.

Petiční výbor určil dle zákona č. 85/1990 Sb, § 3 odst. 3. jako kontaktní osobu níže uvedeného.

 

Autor petice, kontaktní osoba

Ing. Aleš Markvart

Adresa: Na Viničkách 1001, Praha 16, 153 00

Kontaktní telefon: 728 725 484

 

Zmínky v médiích:

https://www.idnes.cz/praha/zpravy/plastika-koronavir-radotin-podekovani.A200810_085754_praha-zpravy_rsr

https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-zpravy/646975/koronakrizi-bude-v-prazskem-radotine-pripominat-pamatnik-vzda-hold-lidem-z-prvni-linie.html

 

 

www.pocta1linii.cz

pocta.png


Ing. Aleš Markvart    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Ing. Aleš Markvart svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...