Požadujeme revizi a zkvalitnění služeb útulku a MP v Hradci Králové.

Hradec Králové je jedním z našich největších měst, ale zároveň se pyšní také otřesným přístupem k toulavým zvířatům, především ke kočkám. Existuje mnoho případů nekompetetního přístupu k nalezeným zvířatům a to ze strany útulku či policie, které byly nejednou medializovány. Arogance a mlžení je běžnou výbavou zástupců, kteří se o službu starají. 

Tímto vyzýváme občany Hradce a okolí, aby ukázali, že jim toto téma není lhostejné a podpisem dali najevo zájem toto téma veřejně a transparentně otevřít tak, aby vedlo k nápravě všech opakujících se pochybení.

Požadujeme po magistrátu Hradce Králové, aby:

  • provedlo revizi nastavených mechanismů místního útulku a spolupracující policie
  • aby zjednodušil postup přijímání nalezených zvířat, zpřísnil evidenci a transparentnost fungování či komunikaci s občany. Tak jak je celá služba nastavena, tak to vrhá dost nehezké světlo na politicko-úřednickou garnituru města, přičemž v době zpřísňování zákonů na ochranu zvířat, je jen otázkou času, kdy dojde k pochybení, jež bude mít celorepublikový a precedentní význam.  
  • aby byli k tématu přizváni odborníci a terénní pracovníci (spolky a útulky), kterým jde o svrchované blaho a dodržování zákonů, kam ani technické služby ani policie rozhodně nespadají.
  • aby byl zřízen kastrační program, který by občany motivoval k nemnožení dalších zvířat a to pochopitelně bez nutnosti tuto službu spravovat útulkem
  • aby vyslechl a reflektoval hlas lidu

Navíc je před volbami a toto téma je aspekt, který občané mohou u voleb velmi výrazně zohlednit u těch zástupců města, pro které je jeho vyřešení prioritou.

V případě nekonání a nesjednání nápravy budeme celou situaci medializovat za podpory nashromážděných důkazů i využití soudních cest. 

Kontakty:

FB stránka: https://www.facebook.com/kockyvhradci

Telefon: 776192783


Lucie Dostálová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Lucie Dostálová svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...