Požadujeme kompletní zprávu o zdravotním stavu prezidenta Ing. Miloše Zemana

Vzhledem

  • ke zjevným aktuálním zdravotním obtížím Prezidenta České Republiky,
  • k ubývajícím oficiálním zahraničním i domácím cestám hlavy státu,
  • k omezení pracovního programu prezidenta, zejména při styku s občany či politickými a jinými veřejnými osobami,
  • k aktuální situaci povolebního vyjednávání a sestavování budoucí vlády,

jakož i 

  • k závažnosti pravomocí svěřených osobě Prezidenta České republiky Ústavou České republiky,

tímto v souladu s čl. 18 Listiny základních práv a svobod, jakož i zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním, 

žádáme Kancelář prezidenta republiky, aby neprodleně poskytla úplné informace o zdravotním stavu prezidenta Ing. Miloše Zemana potvrzené jeho ošetřujícími lékaři. 

Domníváme se, že zatajování informací o zdravotním stavu je nejen v příkrém rozporu s dřívějšími postoji Ing. Miloše Zemana, ale rovněž nedůstojné úřadu prezidenta vyspělé demokratické země, přičemž přispívá ke spekulacím a pochybnostem ohledně schopnosti prezidenta vykonávat tento úřad.

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Jan Šůra svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...