Přijetí dětí bez doprovodu z řeckých uprchlických táborů

Vážení předsedové poslaneckých klubů!

My, níže podepsaní, žádáme o přijetí nejméně 40 dětí bez doprovodu, které žijí v otřesných podmínkách v Řecku. Je jistě mnoho důvodů, proč se v této době jejich otázka odkládá. My připomínáme tři důvody, proč má smysl je přijmout nyní:

1. Děti jsou ohroženy na zdraví a na životě, žijí v nedůstojných a morálně nevyhovujících podmínkách. ČR je bohatá země a na nezbytnou pomoc má kapacity.

2. Řecko je náš partner v EU a požádalo o pomoc a přijetí 40 dětí bez doprovodu.

3. Je to příležitost vrátit dluh, který máme vůči Evropě a světu, když stovky našich migrantů nalezlo pomoc a šanci pro nový začátek a to opakovaně v naší bohaté historii. Připomeňme Nikolase Wintona a rodiny v Anglii.

Jsme aktuálně zaneprázdněni ochranou naší země před koronavirem. Nouze a ohrožení lidí v přeplněných uprchlických táborech se tím však nezlepšila, jejich utrpení pokračuje.

Usilujme společně o aktivní politické a občanské kroky k přijetí těchto dětí.

Vždyť dlouhodobý pobyt v tak extrémních podmínkách pro děti, děvčata i chlapce do 18 let, je pro naši společnost daleko větším nebezpečím než přijetí čtyřiceti z nich a zajištění péče, naplnění základních potřeb a nápomoc k úzdravě po přestálých útrapách. Vypadá to jako kapka v moři, ale má velký význam také pro naše místo v civilizované společnosti, která se ujímá slabých.

Povzbuzujeme k překonání lidského strachu, uzavřenosti a protitlaku a děkujeme za každou iniciativu vedoucí k brzké realizaci tohoto záměru. 


Marie Beďačová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Marie Beďačová svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...