Pěší zóna před školou ZŠ Svoboda na Úpou

Podatel:
Ing. Jan Votoček Ph.D.
Dolní Lysečiny 2
54226 Horní Maršov
nar.3.6.1980


Adresát:
Ing. Michal Krtička
Ředitel ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou
Kostelní 560, Svoboda na Úpou


PETICE

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

za zřízení pěší zóny u ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme zajištění bezpečnosti dětí docházejících do školy i školky. Denně automobily rodičů zavážejících děti přímo před vchod školy kličkují mezi dětmi, které přicházejí pěšky a ohrožují jejich bezpečnost. Někteří rodiče spěchají, jsou agresivní, jezdí po Kostelní ulici velmi rychle a porušují předepsanou rychlost pro obytnou zónu.

Žádáme proto v Kostelní ulici podél Janského potoka změnu kategorie komunikace na pěší zónu a změnu prostoru přímo před školou mezi rohem školy a koncem školního hřiště na zcela nepojízdný prostor, který by propojil školní hřiště a školní zahradu tak, aby bylo možné se před školou v klidu shromáždit před vycházkou, odpočinout o přestávce, a bezpečně přejít na tělocvik či vyučovací hodinu ve venkovní učebně.

Děkujemenavrh.jpg


Jan Votoček    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Jan Votoček svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...