Petice proti škrtům spojů MHD v Karlových Varech

Petice proti škrtům spojů MHD v Karlových Varech

 

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

Adresovaná: Radě města Karlovy Vary a Dopravnímu podniku Karlovy Vary

Od 1. března 2020 nastanou v Karlových Varech největší změny v linkové dopravě za posledních 20 let. To, co je vedením města prezentováno jako „optimalizace“, přinese podstatné zhoršení dopravní obslužnosti pro občany našeho města, ale také jeho návštěvníky. V době, kdy se klade důraz na dostupnou, častou a ekologickou dopravu, je návrh vedení města a Dopravního podniku naprosto zpátečnickým krokem. Rada města by si měla uvědomit, že hromadná doprava není výdělečným podnikem, ale službou občanům. A město nelze řídit jako firmu!

 


My, níže podepsaní, nesouhlasíme s redukcí spojů v karlovarské MHD.

Navrhované změny přišly bez koncepce a bez konzultace s veřejností.

 • Nové jízdní řády nemají vazbu na připravovaný Plán udržitelné městské mobility a Generel dopravy města Karlovy Vary.
 • Velmi výrazně se zhoršuje doprava  do okrajových částí města (Bohatice, Letná, Tašovice).
 • Výrazně se zhoršuje doprava do lázeňské části města, což ovlivní občany, zaměstnance i turisty.
 • Velmi výrazně se zhoršuje dostupnost do areálu krajského úřadu, kde sídlí i další instituce, včetně krajské knihovny. Prakticky zmizí možnost dostat se do areálu z Tuhnic.
 • Velmi výrazné zhoršení dopravní dostupnosti do Doubí, pokles spojů o takřka 30 % .
 • Odříznutí obyvatel sídliště Čanskovská od Rybář - tam se dostanou, zpět jen velmi složitě a s přestupy.
 • Letní provoz ještě výrazněji zhorší možnosti přepravy, například během turistické sezony dojde ke snížení spojů do lázeňské části o 40 %.
 • Stále chybí kvalitní přestupní vazby na Tržnici o večerech a víkendech – při ujetí spoje o to delší čekání.
 • Nevymizí „vláčky“ v určitých frekventovaných oblastech (3/6 směr Tuhnice, i když po lehce jiných trasách; 3/13 směr Nemocnice).
 • Chybí návaznost na brzké ranní nebo pozdě večerní vlakové a autobusové spoje.
 • Posiluje nepřehlednost různými větveními.
 • Navrhované změny vyženou platící cestující z autobusů do aut, což přinese plnější ulice, nižší tržby a další hrozby škrtů.

Optimalizace karlovarské MHD je potřebná. Linkové vedení z roku 1999 nemůže obsluhovat potřeby roku 2020. Proto by se ke změnám mělo přistupovat po dlouhodobé analýze a na základě potřeb občanů města i jeho budoucího směřování.

Požadujeme, aby vedení města zajistilo rozsah dopravní obslužnosti před 1. březnem 2020 a připravilo s Dopravním podnikem skutečnou optimalizaci sítě MHD v Karlových Varech. 

Karlovy Vary se chystají na seznam UNESCO a chtějí donutit návštěvníky k odstavení auta na kraji města a použití MHD. Který člověk dobrovolně zaparkuje, aby pak čekal půl hodiny na autobus? 

 

Za petiční výbor:

Marcel Houf, Sokolovská 111, Karlovy Vary

Jindřich Čermák, Havlíčkova 9, Karlovy Vary

Daniela Bílá, Vítězná 74, Karlovy Vary

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn kterýkoliv člen petičního výboru.


Marcel Houf, Jindřich Čermák, Daniela Bílá    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Marcel Houf, Jindřich Čermák, Daniela Bílá svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...