Zachraňte Petrkov!

Vážení podporovatelé a signatáři naší výzvy, z technických důvodů (výzva se rozrostla nad veškerá očekávání) jsme sbírání podpisů přesměrovali na nový web. 

Svůj podpis můžete připojit kliknutím sem

Najdete zde i řadu dalších informací - články z médií, fotografie a dopisy, které naši výzvu podporují. 

Děkujeme za pochopení
autoři výzvy

petrkov1.jpg

VÝZVA KRAJI VYSOČINA PRO ODKOUPENÍ A SPRÁVU DOMU, ZAHRADY A HOSPODÁŘSTVÍ PETRKOV čp.13

Miloš Doležal - básník
Ljuba Václavová - filmová dokumentaristka
Markéta a Petr Veličkovi - krajinářští architekti

VYSOČINA 7.5.2020

Petrkov č. p. 13. Prostorná selská tvrz se dvorem a zahradou (vysočinský venkovský zámeček), ale především archa české poezie, literatury i výtvarného umění. Původ stavení sahá do šestnáctého století a v atmosféře tohoto domu vnímáme zcela neidylicky přítomnost několika generací rodiny Reynkových. Málokterý dům a místo měl a má takové vyzařování do české kultury a umění, jako právě tento. Dokonce bychom jej mohli nazvat česko-francouzským kulturním místem paměti. Žil a působil zde básník, grafik a překladatel Bohuslav Reynek, jeho manželka Suzanne Renaudová, francouzská básnířka a překladatelka, a jejich synové, fotograf Daniel a překladatel Jiří. V tomto domě se vydávaly knihy, tiskly grafiky, fotografovalo, překládala vrcholná evropská literatura, rozvíjela spolupráce s předními českými (Josef Čapek) i francouzskými umělci. Dům byl svědkem nacistického rabování i socialistické kolektivizace a dokázal odolat nepřízni dob.

Ač se o Reynkovi píše jako o samotáři a o Petrkovu jako o zapadlé dědině, ve skutečnosti byl básníkův petrkovský domov hojně navštěvován, přitahoval a inspiroval. Důvodem cest a návštěv bylo přátelství, často potřeba poznat z blízka dílo, které se netisklo a nevystavovalo, mnohdy zvědavě navštívit místo-legendu. Z Reynkova domu se tak postupně stalo neoficiální poutní místo. Jeden z výrazných a významných bodů na mapě českých kulturních dějin.

Dnes mnohé zmizelo a i na samotný Petrkov se pozapomnělo. Přesto tento dům patří do českých dějin jako jeho zlatá kapitola a je nezbytné jej zachránit pro budoucnost. Podobně, jako byl svého času uchován dům Karla Čapka na Strži a dnes plní důležitou pamětnicko-výchovnou roli.

Petrkov je vzácná památka, která patří neodmyslitelně ke kulturnímu dědictví Vysočiny. Vložené prostředky se časem vrátí zpět i s úroky jako vyšší společenská hodnota. Petrkovský dům bude moci představovat ve svých prostorách naprosto jedinečným způsobem výtvarné a literární dílo Bohuslava Reynka, jeho blízkých i souputníků.

petr22.jpg

_________________

Dopis od Association Romarin z Grenoblu:
Vážení,
ze své pozice předsedkyně Sdružení přátel Suzanne Renaud a Bohuslava Reynka - Romarin a předsedkyně Nadačního fondu Renaud Reynek chci podpořit akci  za záchranu Petrkova. Zde ve Francii a zejména v Dauphiné, rodném kraji Suzanne Renaud, bychom si přáli, aby přetrval kulturní a duchovní vliv Petrkova, který byl za života grafika a jeho ženy-básnířky velmi výrazný, navzdory tomu, že režim se jejich umění snažil zatemnit.  Vztah této výjimečné dvojice umělců, který se otiskl do duše tohoto místa, ztělesňuje  francouzsko-české přátelství a přinesl plody v podobě mnoha kulturních vzájemných vlivů mezi oběma zeměmi zejména v meziválečném období. Do dnešních dnů kontinuitu existence tohoto vztahu zosobňuje Veronika Reynková, jejich vnučka. Dnes je umění Bohuslava Reynka obdivováno a uznáváno a široce zastoupeno v českých galeriích a muzeích. Jedinečnost Petrkova, rodového venkovského zámečku, však spočívá v tom, že byl celoživotním domovem tohoto básníka a grafika a jedinečným zdrojem inspirace jeho tvorby. Všechny Reynkovy krajiny, biblické scény jsou navždy zasazeny do dvora, zahrady, do nedalekého lesa. Tak to můžeme vidět v dílech reprodukovaných v knihách nebo v odborném katalogu grafického díla. Dům a hospodářské budovy a zahrada - postupně se odtud vytrácely stopy minulosti zestátněného hospodářství - představují výjimečný architektonický celek. Proto velmi doufáme, že Kraj Vysočina bude mít zájem o tento výjimečný dům a že využije této příležitosti a uchová vzácné kulturní dědictví, památník umění a poezie, pro další generace.
Děkuji vám.
Annick Auzimour

_________________

S omluvou a s díky dalším velkým osobnostem a obecně všem podporovatelům naší výzvy si dovolujeme z počtu cca 2000 jmen uvést:

Dana Němcová, psycholožka, přítelkyně rodiny Reynkových

Jiří Škoch, fotograf, Písek

Josef Mlejnek, básník a překladatel, Lípa

Míla Fürstová, výtvarnice, Velká Británie

prof. PhDr. Sylvie Richterová, česká spisovatelka, profesorka bohemistiky, Řím, Itálie

prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D., fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha

Mgr. František Skála, sochař, malíř, Praha

Eda Kriseová, spisovatelka, Praha

Annick Auzimour, předsedkyně Sdružení přátel Suzanne Renaud a Bohuslava Reynka – Romarin, Grenoble ,Francie

Xavier Galmiche, Profesor české literatury a středoevropských kultur na univerzitě Paris-Sorbonne, Francie

Stanislas Pierret,diplomate francais, Praha 1987-1989,conseiller de coopération et d´action culturelle Praha 1996-2000, Francie

doc. JUDr. Petr Pithart, dr. h. c., bývalý předseda vlády a Senátu

Mgr. Hana Nováková, ředitelka Galerie Výtvarného Umění, Havlíčkův Brod

Andrzej Babuchowski, polský bohemista, novinář a překladatel české literatury, Katowice, Polsko

Jáchym Topol, spisovatel 

Robert Blíženec, sedlák, Novohradské hory

PhDr. Jiřina Šiklová CSc. Socioložka, filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Antoine Marès, Emeritní profesor dějin střední Evropy na Univerzitě Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Paris), Francie

Giuseppe Dierna, bohemista a překladatel, Řím, Itálie

Jiří Padevět, nakladatel a spisovatel, ředitel nakladatelství Academia, Praha

Mgr. Mária Riháková, redaktorka, Bratislava, Slovensko

Doc. Mgr. Matěj Spurný, Ph.D., historik, filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Olivier Félix-Faure, Voieoff Architectu, Francie

Tomáš Jiránek, architekt, krajinářský architekt, Trutnov

Akad. Arch. David Vávra, architekt, Praha

doc. Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D., architekt, Kopřivnice

Prof. RNDr, Jiří Bičák, DrSc, dr.hc., universitni profesor, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Praha

prof. Vladimír Kokolia, malíř a profesor AVU, Praha

prof. PhDr. Miloš Šejn, profesor malířství, 20 let vedoucí ateliéru na AVU v  Praze a samostatný výtvarný umělec, Jičín

Marek Eben, herec, moderátor hudební skladatel, Praha

Zbigniew Machej, spisovatel, překladatel české a slovenské poezie, diplomat, Polsko

PhDr. Eva Dittertová, ředitelka Náprstkova muzea - Národního Muzea Praha

Mgr. Jiří Dědeček, básník a písničkář, předseda českého centra mezinárodního PEN klubu, Praha

Arnošt Goldflam, divadelník a spisovatel, Brno

Zdeněk Svěrák, scenárista a herec, Praha

Josef Kroutvor, historik umění a esejista, Praha

Ing. arch. Zdeněk Lukeš, historik architektury, publicista, Praha

Juliana Jirousová, výtvarnice, Stará Říše

Jan Maxa, Ředitel vývoje pořadů a programových formátů, Česká televize, Praha

Emerit. prof. Akad. soch. Kurt Gebauer, sochař, Praha

prof. PhDr Miloš Štědroň, CSc. , hudební skladatel, Brno

prof. PhDr. Tomáš Petráček Ph.D., Th.D., katolický kněz a univerzitní profesor, Hradec Králové

ing. Miroslav Zikmund Dr.h.c., cestovatel, spisovatel, Zlín

 _________________

Bohuslav Reynek byl jedním z největších českých umělců a spolu se svou ženou ovlivnil trvale českou kulturu. Ani dlouhá desetiletí zákazů a zamlčování nedokázala potlačit význam jejich literárního a výtvarného díla, které má nadčasovou hodnotu. Nezanedbatelný je také kulturní příspěvek jejich synů. Bylo by proto neodpustitelným ignorantsvím nevyužít domu, ve kterém tyto osobnosti prožily svůj život, k vytvoření muzea či galerie prezentující jejich odkaz.

Daniel Kroupa Ph.D vysokoškolský učitel, filosofická fakulta Universita J. E. Purkyně

_________________

Dalších 650 podpisů e-mailových podporovatelů + zhruba 1300 podpisů pod touto výzvou (celkem tedy cca 2000) jsme 11. května 2020 v 16.30 řádně předali vedení Kraje Vysočina. Děkujeme!

Tímto výzvu nekončíme !!!

Podepisovat tuto výzvu můžete dále. Vaše podpisy budeme postupně předávat vedení Kraje do doby, než bude znám nový vlastník.  

 


Miloš Doležal, Ljuba Václavová, Markéta a Petr Veličkovi    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Miloš Doležal, Ljuba Václavová, Markéta a Petr Veličkovi svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...