Petice proti omezování osobní svobody, společenského života a podnikání na Praze 1

My, zde podepsaní, žádáme Zastupitelstvo hlavního města Prahy, aby neschválilo návrh obecně závazné vyhlášky omezující provozní dobu hostinských zařízení uvedený v příloze č. 1 usnesení Rady Hlavního města Prahy č. 2506 ze dne 25.09.2018, dle návrhu předloženého starostou MČ P1 Mgr. Pavlem Čižinským a 1. místostarostou Ing. Petrem Hejmou v rámci usnesení zastupitelstva MČ P1 č. UZ19_0040 ze dne 06.03.2019.

Zmíněnou vyhlášku považujeme za zásadní omezení osobní svobody, práva na společenský život a svobody podnikání. Vyhláška je rovněž v rozporu s pravidly pro volnou hospodářskou soutěž.

V zájmu všech zúčastněných stran odmítáme jakékoliv legislativní opatření likvidující poctivé podnikatele, kteří dodržují všechny platné zákony a vyhlášky a takové opatření, které by jakkoliv omezovalo provozní dobu v soukromých prostorech a zároveň bylo ekonomicky devastující pro celou lokalitu. Tuto vyhlášku považujeme za krajně populistické řešení, které pro rezidenty Prahy 1 nemůže mít žádný pozitivní přínos - ba naopak. Situaci je potřeba řešit, ale populismus by neměl nahrazovat zdravý rozum, důkladnou analýzu, racionální, konstruktivní, koncepční a udržitelné řešení.

Ve všech světových metropolích, kde takovou vyhlášku zavedli, ji následně jako nefunkční zrušili.


SOHO Prague - Sdružení pro kulturní a občanské soužití na Starém městě    Kontaktujte autora petice