Petice rodičů za otevření škol do konce školního roku

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

Za otevření škol ve školním roce 2019/2020

My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice žádáme pana ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA a ostatní kompetentní osoby o otevření škol po konci nouzového stavu, ideálně ještě tento školní rok. Cílem této petice je vyjádření nesouhlasu s bezprecedentním prodlužováním zavření škol na základě pouhé obavy do září 2020. Voláme po odborné platformě a hledání alternativ, které by všem dětem bez rozdílu umožnily kvalitní vzdělávání i v současné situaci. Není možné strašit veřejnost nepromyšlenými výroky o rouškách ve školách a rozestupech. Pojďme hledat konstruktivní řešení, které zajistí dobrovolný návrat do škol těm, kteří to potřebují.

Školy v ČR navštěvuje přes milion žáků. Tito žáci mají právo na vzdělání a budování vztahů se svými spolužáky. Škola představuje důležitou platformu  pro vzdělávání a setkávání se svými vrstevníky, toto je velmi důležité pro tvorbu kvalitních sociálních vazeb. V současné době jsou vytrženy ze svého přirozeného prostředí, bez možnosti kontaktu s kolektivem a stýská se jim po kamarádech a obvyklých aktivitách. 

Samotná izolace s rodiči navíc pro mnoho z nich představuje velkou stresovou zátěž, stejně tak pro rodiče. Existuje velká část rodičů, kteří v současné době musí pracovat z domova a nestíhají se tak dětem plně věnovat. Pro mnoho lidí není z existečních důvodů možné být na ošetřovném a plně nahrazovat požadavky na pravidelné vzdělání svých dětí místo škol. Někteří rodiče k tomu nemají ani nutné vybavení či přístup ke vzdělávacím pomůckám, materiálům apod. Spousta škol doposud nebyla schopná zprovoznit výuku online a vzdělávání řeší jen zadáváním úkolů přes email a delegováním požadavků na rodiče. Mnoho rodičů nemá navíc schopnosti výuku nahradit, děti je v roli učitele nerespektují a odmítají spolupracovat. Trpělivost ztrácí jak děti, tak rodiče a roste počet rodinných konfliktů. Ve velkým městech jsou děti navíc celý den zavřené v bytech a pro mnoho rodin se tak aktuální situace stává neúnosnou. 

 

Kritické skupiny, které to teď nemají lehké:

 • samoživitelky, co  nemají příjem, hlídaní a nemohou do práce
 • rodiče pracující na DPČ, co nemají nárok na ošetřovné
 • děti v rodinách, kde je domácí násilí
 • děti s poruchami učení
 • děti ze znevýhodněných rodin
 • děti v rodinách bez možnosti přístupu k internetu či výpočetní technice
 • děti v izolaci bez kontaktu se svými kamarády, blízkými apod.
 • týrané děti
 • děti z rodin na hranici chudoby, které nyní nemají na obědy
 • děti, jejichž rodiče nemohou z pracovních důvodů být doma a učit se s nimi
 • rodiče, kteří se po uvolnění opatření budou muset vrátit do práce a nemají pro své děti hlídání
 • děti, které se cítí samy, mají psychické problémy a duševně strádají
 • děti rodičů, pro které je příliš těžké se s dětmi danou látku učit  a mnoho dalších

Pojďme se prosím řídit rozumem, dodržovat hygienické návyky a nenechme se zastrašit obavami z možné nákazy. Klíčem je zvážit nyní všechny možnosti a představit více variant současné situace.Zvažme dobrovolný přístup do škol těm, co to opravdu potřebují.

V dětském kolektivu se vyskytuje rozličné množství nemocí, kterými se děti od narození musí promořit. Zavření školy do září neřeší problém, covid-19 tu může být i na podzim a školy zavřené napořád zůstat nemohou. 

Z výše uvedených důvodů žádáme o vytvoření diskuzní odborné platformy a projednání návrhu věnujícímu se otevření škol do konce školního roku 2019/2020 s možností dobrovolné docházky v případě, že dojde k uvolnění celkových opatření a skončí nouzový stav. 

Děkujeme. 

tereza_petice_post-2.png


Tereza Kučerová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Tereza Kučerová bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...