PETICE ZA ZVÝŠENÍ POČTU OTEVŘENÝCH HRANIČNÍCH PŘECHODŮ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A RAKOUSKOU REPUBLIKOU

  Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten Minoritenplatz 8 1010 Wien Bundesrepublik Österreich    

 

Petiční výbor: Jasmin Gritsch, Tasovice 184, 67125 Hodonice, Česká republika

Petiční výbor může zastupovat jakýkoli člen petičního výboru.

 

 Ve Znojmě dne 08.02.2021  

 

PETICE ZA ZVÝŠENÍ POČTU OTEVŘENÝCH HRANIČNÍCH PŘECHODŮ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A RAKOUSKOU REPUBLIKOU    

 

 

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním  

 

Určená Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten Minoritenplatz 8, 1010 Wien, Bundesrepublik Österreich  

 

Věc: Návrh na zvýšení počtu otevřených hraničních přechodů pro osobní dopravu mezi Českou republikou a Rakouskou republikou na základě aktuálních opatření pro vstup do Rakouské republiky v souvislosti se šířením nemoci COVID-19.  

My níže podepsaní občané České republiky a Rakouské republiky žádáme prostřednictvím této petice o opětovné posouzení aktuální situace na hraničních přechodech mezi Českou republikou a Rakouskou republikou a zvýšení počtu hraničních přechodů pro osobní dopravu.  

Zdůvodnění:

1.     Z důvodu aktuálních podmínek pro vstup do Rakouské republiky za účelem výkonu povolání se na hraničním přechodu Hatě/Kleinhaugsdorf tvoří několikakilometrové kolony čekajících vozidel. Aktuální kontroly a snížený počet otevřených hraničních přechodů mezi Českou republikou a Rakouskou republikou prodlužují přeshraničním pracovníkům cestu do zaměstnání v průměru o 45 až 120 minut.    

 

2.     Následkem tohoto zdržení dochází k výraznému prodloužení cesty do zaměstnání a k častým pozdním příchodům do zaměstnání.  

 

3.     I přestože na hraničním přechodu jsou kontroly rozděleny na osobní a nákladní dopravu, dochází k rozdělení kolony až v těsné blízkosti hraničního přechodu. Osobní i nákladní vozidla tak musejí čekat v jedné dlouhé koloně.  

 

4.     Lze očekávat zhoršení aktuální tíživé situace pro přeshraniční pracovníky, v okamžiku platnosti nových zpřísněných opatření na hraničních přechodech stanovených rakouskou vládou s platností od 10.02.2021.    

 

Návrh řešení: Tímto žádáme Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten o celkové zhodnocení aktuální situace na hraničních přechodech s Českou republikou s přihlednutím k nadcházejícímu zpřísnění opatření a jeho vlivům na přeshraniční pracovníky a zvýšení počtu otevřených hraničních přechodů pro osobní dopravu za účelem zmenšení kolon a tak i čekacích dob na hraničních přechodech.  

Naléhavě Vás žádáme o Vaši spolupráci, neboť jsou přeshraniční pracovníci z České republiky nedílnou součástí nejen rakouského ekonomického systému, ale také krizové infrastruktury Rakouské republiky.  

 

Děkujeme za Vaši vstřícnost v této záležitosti.    

 

Jasmin Gritsch   

Za petiční výbor je oprávněna jednat: Jasmin Gritsch, Tasovice 184, 67125 Hodonice, Česká republika   ——————————————————————————————————————–     .  


Jasmin Gritsch    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Jasmin Gritsch, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...