Petice za zvýšení platů pedagogických pracovníků

PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním adresovaná Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1.  

Petice za zvýšení platů pedagogických pracovníků

Mgr. Lenka Vyskočilová, U Hranic 3221/18, Praha 10, 10000

 

Petice za zvýšení platů pedagogických pracovníků  

Odůvodnění:

- dlouhodobě podhodnocený platový tarif pedagogických pracovníků

- nárůst administrativní práce za poslední 3 roky

- požadavky na specializační studia pedagogů a práci navíc při výkonu specializačních funkcí, které mají nejasně stanovená pravidla a nemotivační výši oceňování (např. školní metodik prevence)

- očekávaný nárůst práce s novelou školského zákona.

My, níže podepsaní pedagogové, občané a přátelé školy, nesouhlasíme s dosavadními výsledky jednání o navýšení platových tarifů o 6 %, protože patříme ve srovnání s ostatními státy Evropské unie dlouhodobě k nejhůře placeným skupinám vysokoškolsky vzdělaných lidí.

Proto požadujeme:

1. aby celkové navýšení platů bylo o původních 10 %

2. aby celých 10% bylo v tarifní složce už od září tohoto roku a dalších 5% v příštím roce

3. aby růst našich platových tarifů nebyl mediálně spojován nebo vázán s růstem tarifů dalších státních zaměstnanců

4. nový, přehledný, spravedlivý systém odměňování v nenárokové složce platu

5. možnost finančního růstu za práci navíc a léta praxe

6. odložit nebo zrušit účinnost novely školského zákona o inkluzi

 

Pokud nebudou naše požadavky přijaty, jsme připraveni jít 1. 9. 2016 do celostátní stávky.

 

Sepsala: Mgr. Lenka Vyskočilová, U Hranic 3221/18, Praha 10, 10000

 

 

 

 


Lenka Vyskočilová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Lenka Vyskočilová, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...