Petice za zvýšení bezpečnosti v okolí ZŠ Nuselská, Havlíčkův Brod

Vážený pane starosto, vážení radní Města Havlíčkův Brod, my, níže podepsaní rodiče, se na Vás obracíme jako na zřizovatele ZŠ Nuselská v souvislosti se stavem bezprostředního okolí školy, a žádáme o řešení níže popsaných problémů.  

1.       Cesta do školy a ze školy je pro děti nebezpečná. Jediný značený přechod pro chodce je umístěn v dolní části ulice Chotěbořská, což je nejméně využívaný přístup ke škole. Na ulici Reynkova, která se využívá nejvíce, žádná možnost bezpečného přechodu vozovky není. Řada rodičů proto zajíždí až ke škole, kde dochází k nebezpečným kolizím vozidel a přicházejících dětí. Na rozdíl od ostatních škol není u ZŠ Nuselská v době největšího provozu přítomna ani hlídka městské policie.  

2.       Příchodové cesty ke škole jsou ve špatném stavu, ať už se jedná o rozbitý chodník v ul. Reynkova, nebo o neoficiální, a tudíž neudržovanou panelovou cestu vedoucí ke škole ze sídliště Výšina. Totéž platí o přístupových cestách do budov školy, kde je třeba se vyhýbat loužím a dírám v chodnících.  

3.       ZŠ Nuselská nemá na rozdíl od ostatních škol ve městě uzavřený areál, který by umožňoval žákům bezpečně se pohybovat venku při výuce nebo při pobytu v družině. Dětem také chybí venkovní sportoviště – mohou využívat pouze malé písčité hřiště bez vybavení nad školní budovou, nebo docházet do městského parku Budoucnost, a to opět přes frekventovanou silnici.  

Chápeme, že město zřizuje řadu škol i jiných organizací a že i pouhé provozní náklady na jejich chod jsou nemalé. Zároveň ale máme za to, že ZŠ Nuselská je z hlediska stavu školního areálu mezi brodskými školami skutečnou Popelkou. Přitom dosáhla zbudování přírodovědného centra a planetária, které využívají děti i dospělí z celého regionu. Stav příchodových cest a neutěšený areál je v ostrém kontrastu s vybavením nových prostor, což není pro školu a jejího zřizovatele právě dobrá vizitka.  

Žádáme Vás proto o kroky, které povedou ke zvýšení bezpečnosti chodců v okolí školy (přechod pro chodce na ul. Renkova, nasazení hlídky městské policie v ranních hodinách). Zároveň žádáme o úpravu bezprostředního okolí školy (přístupové cesty, chodníky) tak, aby bylo důstojným, bezpečným a estetickým prostředím nejen pro ZŠ Nuselská, ale i pro mateřskou školu, ZUŠ a přírodovědné centrum s planetáriem. Konečně vyzýváme zřizovatele školy k uzavření jejího areálu a vybudování jednoduchého, ale funkčního sportoviště, aby měli žáci školy podobné možnosti pro výuku i volný čas jako žáci jiných škol ve městě.  

Žádáme Vás o písemnou odpověď v zákonné lhůtě 30 dnů.   Děkujeme.      

 

za Sdružení rodičů a přátel školy ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská, z. s.

Milan Šedý, předseda rady spolku  

 

 

Sdružení rodičů a přátel školy ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská, z. s. se sídlem Nuselská 3240, 580 01 Havlíčkův Brod

zapsáno ve Spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu Hradec Králové, sp. zn. L9377 IČ 70153736  

Zastupovat spolek při jednání o petici je oprávněn p. Milan Šedý, bytem Reynkova 3251, 580 01 Havlíčkův Brod

Petice má též listinnou podobu; podpisový arch je možno si vytisknout z webu zsnuselska.cz (sekce SRPŠ) a podepsaný zaslat poštou nebo předat v ZŠ. 


Milan Šedý, Sdružení rodičů a přátel školy ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská, z. s.    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Milan Šedý, Sdružení rodičů a přátel školy ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská, z. s. svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...