Petice za zvýšení bezpečnosti a udržení pořádku v městském obvodě Mariánské Hory a Hulváky

Vážení,

my, níže podepsaní občané, se necítíme v našem městském obvodu v bezpečí. Veřejný prostor se stal útočištěm narkomanů, zlodějů a pachatelů další trestné činnosti. I přes dílčí opatření, která ve spolupráci s městem realizuje městský obvod Mariánské Hory a Hulváky a přes zvýšený dohled Městské policie Ostrava a Policie ČR se situace stále zhoršuje.

Přestupky proti veřejnému pořádku, nežádoucí chování, hluk, drobné krádeže, vykrádání provozoven, automobilů a pohyb drogově závislých a jinak nebezpečných osob po ulicích 1. máje, Bendlova, Rubová, Slévárenská, Martinská, Kopaniny, Přemyslovců, na Mariánském náměstí a v nejbližším okolí je prakticky na denním pořádku. Bojíme se chodit do zaměstnání, ve večerních hodinách se obáváme vycházet z domu, místní podnikatelé ukončují svou činnost, nebo ji přemísťují do jiných částí města.

V oblasti působí nelegální herny, hostinská zařízení a provozovny, ve kterých se scházejí osoby za účelem nákupu alkoholu. Právě konzumace alkoholu uvnitř těchto provozoven, ale následně také na veřejných prostranstvích způsobuje, že se v ulicích pohybují osoby v podnapilém stavu, mnohé z nich jsou také pod vlivem dalších návykových látek. Dochází k narušování veřejného pořádku, rozhazování odpadků ve veřejném prostoru, útlaku místních obyvatel a k významnému zhoršení pocitu bezpečí slušných obyvatel žijících a pracujících v této lokalitě.

Žádáme Vás proto o zesílení hlídkové činnosti ze strany Městské policie Ostrava, ale především žádáme o schválení obecně závazné vyhlášky, která by zabezpečila místní záležitosti veřejného pořádku při provozování hostinských činností, ale také dalších provozoven, ve kterých je možné nakoupit ve večerních a nočních hodinách alkohol, jako jsou non-stop bufety, večerky a podobné, dle následného vytipování a určení městským obvodem Mariánské Hory a Hulváky. Výrazně by pomohlo, kdyby tyto provozovny mohly být otevřeny nejdříve v 6:00 hodin a uzavřeny pro veřejnost nejpozději ve 22:00, v letních měsících ve 21:00 hodin.

Rádi bychom se opět cítili bezpečně, nerušeně užívali naše domovy a bydleli v rámci dobrého soužití v klidu, duševní a fyzické pohodě, aniž by docházelo k narušování našich oprávněných potřeb a zájmů. Žádáme Vás tímto o zabezpečení veřejného pořádku a práva občanů na ochranu soukromí a majetků.

Petiční výbor ve složení:

Kateřina Rosandićova,
V. Jiříkovského 167/27, 700 30 Ostrava, dat.nar.: 18.11.1976
Patrik Hujdus,
Pražákova 1098/11, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, dat.nar.: 3.4.1977
Eva Pompeová,
Na obvodu 49, 703 00 Ostrava-Vítkovice, dat.nar: 23.5.1960


Kateřina Rosandićova    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Kateřina Rosandićova svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...