Petice za zrychlení výsadby stromů v Berouně

Chceme tímto vyzvat vedení města, aby respektovalo doporučení komise životního prostředí a konzultovalo svá rozhodnutí ohledně městské zeleně s touto komisí.

Předně bychom si přáli:

  1. Aby přijalo doporučení komise životního prostředí a upřednostnilo v rozpočtu města výsadbu stromů a keřů oproti sázení jednoletých bylin do mobilních nádob.
  2. Aby vedení města nechalo jednou ročně připravit seznam všech stromů, které mají být v nadcházejícím roce pokáceny, a aby komise životního prostředí měla možnost se k nezbytnosti tohoto kácení vyjádřit, případně doporučit vhodná alternativní opatření. Tento seznam by měl být veřejný.
  3. Aby si vedení města dalo za dlouhodobý cíl vysadit v Berouně alespoň 200 stromů ročně a tomuto dlouhodobému cíli připravovalo podmínky.
  4. Aby nový územní plán obsahoval i linie městské zeleně, tj. pásy které budou dlouhodobě uvolňovány od inženýrských sítí (např. i přeložkami sítí v rámci jejich rekonstrukcí), tak aby v budoucnu bylo možné sem vysadit keře, nebo stromořadí.
  5. Aby aktivně vyhledávalo dotační tituly na výsadbu městské zeleně, kterých se nyní vypisují v rámci opatření proti změnám klimatu.
  6. Aby vedení města nechalo vždy jednou ročně aktualizovat plánovanou výsadbu stromů včetně počtu a dřevin na konkrétních místech a to s výhledem 3 let, tento plán by měl být veřejný.
  7. Aby umožnilo občanům dávat podněty, kde si přejí výsadbu stromů, a aby tento seznam byl veřejný.

S přátelským pozdravem,
signatáři petice.

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Adam Voldan, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...