Petice za zrušení výuky větného rozboru

My, níže podepsani, požadujeme zrušení výuky všech analytických metod českého jazyka, zkoumání lingvistických struktur a drilování abstraktních pojmů větného rozboru. Tyto metody považujeme za samoúčelné a šikanózní, jako absolutně nevhodné k výuce českého jazyka přinejmenším na základní škole.

Nesmyslně vysoký důraz na větný rozbor by měl být nahrazen důležitějšími a funkčnějšími metodami výuky jazyka tak, aby děti lépe četly s porozuměním a uměly ústně i písemně vyjádřit, o čem přemýšlejí.

Dále požadujeme, aby tyto analytické metody, jakožto zbytečné znalosti a dovednosti,  nebyly součástí žádných hodnotících procedur všeobecného vzdělávání (přijímací zkoušky a jiné testy). 

Příklad větného rozboru níže, přejat z:  větný rozbor
priklad_rozbor.jpg

 

 


Jaromír Žíla    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Jaromír Žíla svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...