Petice za zrušení výuky větného rozboru

My, níže podepsani, požadujeme zrušení výuky všech analytických metod českého jazyka, zkoumání lingvistických struktur a drilování abstraktních pojmů větného rozboru. Tyto metody považujeme za samoúčelné a šikanózní, jako absolutně nevhodné k výuce českého jazyka přinejmenším na základní škole.

Nesmyslně vysoký důraz na větný rozbor by měl být nahrazen důležitějšími a funkčnějšími metodami výuky jazyka tak, aby děti lépe četly s porozuměním a uměly ústně i písemně vyjádřit, o čem přemýšlejí.

Dále požadujeme, aby tyto analytické metody, jakožto zbytečné znalosti a dovednosti,  nebyly součástí žádných hodnotících procedur všeobecného vzdělávání (přijímací zkoušky a jiné testy). 

Příklad větného rozboru níže, přejat z:  větný rozbor
priklad_rozbor.jpg

 

 


Jaromír Žíla    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Jaromír Žíla svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )