Petice za zruseni cirkusu Delfini v Praze

Petice za zrušení cirkusu Delfíni v Praze, který se má konat ve dnech 25.4.-19.5. 2013

My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme zákaz cirkusové show Delfíni v Praze, kterou se firma Československé cirkusy a varieté, a.s. chystá uskutečnit ve dnech 25. 4. až 19. 5. 2013 v na Rohanském nábřeží v Praze 8.

Odůvodnění:
1. Realizace show je podle našeho názoru v rozporu se zákonem 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání a směrnice č. 346/2006 Sb., konkrétně přílohy č. 7 č. „Delfínovití nesmí být chováni a využíváni k drezúře v mobilních zařízeních pro drezúru zvířat.“ Rovněž jsme přesvědčeni, že dočasné zařízení nemůže zvířatům poskytnout uspokojení veškerých potřeb, jakkoli by formálně zákonu bylo vyhověno. V případě, že by státní veterinární správa zjistila nedostatky v době, kdy již delfíni budou na místě, těžko by mohla být dostatečně rychle zjednána náprava, aby nedošlo k dalšímu utrpení zvířat.

2. Doprava na místo konání by pro zvířata byla neobyčejně stresující, ne-li přímo ohrožující jejich životy.

3. Údajná „delfinoterapie“, jíž pořadatelé nabízejí, nemá žádný vědecký základ a dle našeho názoru se jedná pouze o nemorální způsob, jak profitovat z těžké životní situace postižených lidí.

Děkujeme.


Deflíni volají o pomoc

Na jaře roku 2013 se v Praze chystá akce "Delfíni v Praze". Tato akce se dá pojmout jako show, jako cirkus, jako výdělečný podnik, jako ukázka lidské bezohlednosti vůči bezbranným tvorům, kteří jsou vzati do zajetí, kde jsou cvičeni pro pobavení lidských jedinců. Delfíni ve svém přirozeném prostředí uplavou desítky kilometrů denně, potápějí se, loví, hrají si a mají silné sociální vazby mezi sebou. Po skončení představení, pokud zrovna nejsou drezurováni, jsou ponecháni na pospas v malém bazéně bez povšimnutí, jelikož zrovna nevydělávají peníze. Co se týče samotného odchytu delfínů, ten je součástí obrovského masakru těchto inteligentních, přátelských a důvěřivých savců. Většina delfínů je totiž nelítostně zabita, ať už na maso, na vědecké účely nebo prostě jenom proto, že jsou považování za škodnou, jenž si dovoluje lidem ujídat ryby z oceánu. Zákeřné metody jejich lovu a vraždění jsou k vidění v dokumentu Zátoka (The Cove), jenž je volně ke shlédnutí na youtube. Co je nepochopitelné, delfíni ani v okamžiku největšího ohrožení na člověka nezaútočí, naopak, nejednou zachránili lidský život před napadením žralokem či před utonutím.

Podepsáním či nepodepsáním této petice vyjádříte svůj postoj k dalšímu osudu těchto nádherných tvorů.

Právníky delfínů můžeme být jen my. Lidé.

 

Dokument Zátoka (The Cove) : http://www.youtube.com/watch?v=blxuYP8-Ilc

 

Zde je odkaz na oficiální protestní stránku na Facebooku: http://www.facebook.com/pages/Delf%C3%ADni-v-Praze-ofici%C3%A1ln%C3%AD-demonstrace/456283437763251

Papírová forma petice (oficiální) je volně ke stažení na: http://ulozto.cz/xEcqjQP/petice-delfini-pdf

Prosíme podepisujte, šiřte a pošlete vyplněné archy na korespondenční adresu paní Zdeňce Saurové.


Veronika Szabó a Zdeňka Saurová    Kontaktujte autora petice