Petice za zrušení odvolání jednatele společnosti SLUMBI Ing. Dalibora Andreeho

My níže podepsaní občané touto peticí vyjadřujeme svůj nesouhlas s odvoláním jednatele společnosti SLUMBI pana Ing.Dalibora Andreeho. Pan Andree je nejúspěšnější jednatel této společnosti, svoji práci vykonával zodpovědně, město Bílovec nebylo nikdy čistější, uklizenější. Vždy byl ochotný naslouchat podnětům občanů. Jde vidět, že investoval do techniky a do zaměstnanců. Společnost SLUMBI dal konečně do pořádku a lidé jsou spokojeni.

Petice v papírové podobě je k dispozici u Olina.


Petra Novotná    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Petra Novotná bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...