Petice za zpřístupnění údolí Pod Černou skálou v Klecanech obyvatelům aneb nechte děti venku sportovat!

Podporujeme snahy vedení Města Klecany o revitalizace a zpřístupnění klecanského údolí Pod Černou skálou na pozemcích Města Klecany veřejnosti a umožnění provozování outdoorových aktivit v údolí a žádáme, aby bylo dokončeno:

a)       vybudování hlavní páteřní cesty podél potoka pro pěší, včetně vytvoření tůněk k letnímu osvěžení,

b)      budování plánovaných cca 3km okruhů přírodních nezpevněných stezek na obou stranách údolí, které budou sloužit nejen pro sportovní cyklisty, ale zejména za účelem rekreačního vyžití obyvatelům Klecan,

c)       budování cykloparku za ČOV na násypech zeminy z rekonstrukce ČOV a jeho zpřístupnění dětem a mládeži za účelem jejich sportovního vyžití a podpory zdravého životního stylu.

Neztotožňujeme se s malou, ale hlasitou skupinkou spoluobčanů, kterým zpřístupnění těchto městských pozemků veřejnosti narušuje jejich soukromé zájmy v dané lokalitě a zaštiťují se „ochranou přírody“ a přejí si "ponechání údolí divočině",  protože:

-          údolí bylo od 50. let bylo z hlediska ochrany přírody zanedbáváno;

-          údolí bylo a stále je decimováno černými skládkami a vypouštěním odpadních vod vlastníky některých přilehlých pozemků, kterému nelze zamezit jinak než zpřístupněním údolí očím veřejnosti;

-          údolí bylo historicky z velké části louka a třešňový sad, nyní je vedeno  jako „louka“ a „ostatní“, nikoliv les (až na výjimky např. těsně u ČOV), a je bez jakéhokoliv stupně přírodní ochrany ;

-          údolí nekontrolovaně zarůstá invazivními akáty vylučujícími toxiny hubící kvalitní rostliny a dřeviny v okolí a zamezujícími rozvoji biodiverzity;

-          vybudováním 60-120cm širokých stezek vedoucích ze 2/3  po územích plném odpadků nebude nijak negativně dotčeno životní prostředí, naopak, jejich prostřednictvím bude umožněno postupné čištění údolí od odpadků a náprava toho, co zde lidé v posledních 70letech napáchali;

-          zpřístupnění je prováděno v souladu s obornou studií „Studie revitalizace údolí potoka Pod Černou skálou 10/2016“, která je od svého vydání umístěna na webu města a nebyla nikým kvalifikovaně rozporována;

-          stezky jsou z velké části vedeny po stávajících pěšinách, tedy v tomto rozsahu jde o obnovu historických stezek.

Beru na vědomí, že podpis této petice nemá žádné právní důsledky, je jen vyjádřením mé morální podpory výše uvedeném záměru.

plocha_za_COV_pred_vystavbou_bikeparku8-panorama1.jpg

plocha_za_COV_pred_vystavbou_bikeparku1.jpg

plocha_za_COV_pred_vystavbou_bikeparku9.jpg

stezky_odpadky_4.jpg

05_prokopani_cesty_skladkou.jpg

03_skladka.jpg

stezky_odpadky_3.jpg

stezky_odpadky_6.jpg

draty.jpg

04c_odpadky.jpg

print-pozemky_do_smlouvy_v25.6_.21_maly_.jpg

pumptrack2.jpg

pumptrack_29.6_.21_.jpg03_cast_vybudovane_stezky_na_severnich_svazich.jpg

stezka_5_na_vysku.jpg

 


AktivKid z.s. (ADASTRA Cycling Team) - jednatelé JUDr. Martina Jechová, Mgr. Pavel Mišoň a všichni trenéři    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji AktivKid z.s. (ADASTRA Cycling Team) - jednatelé JUDr. Martina Jechová, Mgr. Pavel Mišoň a všichni trenéři svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...