Petice za změnu ústavy, za zrušení Senátu a za zrušení Ústavního soudu ČR

Vím, že tato petice by byla možná vyhodnocena Ústavním soudem jako neproveditelná (ale těžko říci předem bez rozsudku), hlavně je nezávazná- má jen sloužit jako ukazatel směru a možná i určitý nátlak na jisté politiky, aby se zaměřili na problémy našeho státu a jeho směřování.


Ve státech Evropy se stále častěji rozmáhá tzv. soudcokracie-tj.nadvláda justice nad mocí zákonodárnou a exekutivní, demokracie je omezována pro nějaké nové "státní ideologie" a vše se děje pod záminkou tzv. "právního státu" ("právní stát" byl i SSSR za Stalina, měl svou ústavu a své zákony, bohužel špatné a navíc dbal jen na ty zákony, které se mu hodily, není tedy právo jako právo, vždy jde o ideologii, ze které to dané právo vychází).Nemusí být špatné vázat ústavu na nějakou ideologii či filosofii, pokud jsou ty ideologie/filosofie racionální. U "liberální" a "lidové" demokracie si tou racionalitou nejsem moc jistý (tedy jak u komunismu, tak u dnešního tzv. "liberalismu"). Jednak "liberální demokracie" není často liberální (v původním smyslu toho slova), ale přestává být často i demokratická, volby se rozmělňují (mohou volit i cizinci v některých volbách, například občané EU bez občanství ČR, i v místních volbách - či je zde ten nátlak na zavedení rozšiřování voličů),je zde i tlak na volnější identifikaci u voleb (korespondenční volba, byť zatím jen pro zahraničí, nezaručuje, že volí skutečně daný jedinec nebo ho k dané volbě nenutí například někdo z rodiny, zatímco u volební komise si může říci takový člověk většinou o náhradní lístky a nikdo nic nepozná za plentou).

Dále je za liberalismus vydávána spíš dnešní "nová levice", často velmi neliberální (povinné kvóty na ženy, menšiny,... to není liberální v původním slova smyslu).Nová levice vychází špíš z "kritické teorie" (Adorno a spol. - od neomarxistů a postmodernistů až po dnešní "kritickou teorii rasy" v USA, tato pavěda se stále častěji prosazuje na školách - hlavně v některých státech USA). Tyto tendence vidím jako velmi nebezpečné.Nová levice dnes straší národy hlavně přes "cancel culture" (cenzura, autocenzura, třeba ve většině velkých médií ohledně jistých témat typu kritika islámu atd.), dále straší národy nová levice přes genderismus ( např. přeoperovávání lidí - někdy i dětí, hormonální blokace puberty,často nezvratné zničení už tak dost psychicky narušených dětí- díky jejich aktivistickým rodičům a školám)- až po moderní extrémní multikulturalismus (postupná demografická výměna populací - je to pozvolný fakt, byť v dlouhé perspektivě), kdy na území jednoho státu často žijí díky nerozvážné migraci nekompatibilní typy kultur (nebo většinově nekompatibilní populace v základních hodnotách, jak je vyznávají většinová etnika těch daných kultur - viz. prof. Ruud Koopmans nebo prof. Rougier a jejich výzkumy, případně prof. Putnam atd.).Jde o zadělávání na budoucí střety, permanentní napětí s občasnými výbuchy násilí jako na Balkáně a jinde. To vede až ke krvavým občanským válkám či genocidám. Z historie to známe víc než dost. Libanonizace Evropy se musí zastavit. Byť třeba zatím jen v ČR a v Maďarsku a Polsku. Může to začít od nás. Samozřejmě se to ještě víc týká západní Evropy. Ale počítáme se i my. Tendence k tomu z nás udělat "západoevropský stát" se vším všudy (tedy i s ghetty a tak dál), ta tu je. A silná. Tomu se musí říct jasné NE, i preventivně a hlavně důrazně.


Nová levice přes univerzity ovládá humanitní vědy i právo z velké části (třeba v USA je většina učitelů na humanit. univerzitách novolevicového zaměření a volí Demokratickou stranu -tedy i genderismus, postmodernu, multikulturalismus, ne-vědecké názory až antiscientismus, ovšem pokud se nejedná o pseudovědu typu "gender studies", kde se najednou ti samí dovolávají "vědy").Právo je ohroženo genderismem i "anti-diskriminačními" zákony (zvýhodňují se některé menšiny- selektivně, říkají tomu "narovnávání práva", ale leckdy to narovnávání není, viz. v USA třeba soutěžení "transžen" proti ženám,což jsou ale biologičtí muži proti ženám se všemi hormonálními a svalovými výhodami).


Je třeba se tomuto sebevražednému vývoji bránit i změnou ústavy,nejlépe i zrušením Ústavního soudu (některé státy Evropy ho ani nemají, třeba Holandsko).Senát také nepotřebujeme,jsme unitární stát a senátní okrsky jsou dělané pro velká města, hlavně pro jejich centra, Senát má díky tomu bránit právě potřebným změnám ústavy směrem k národněji pojaté demokracii (demokracie potřebuje národy, byť kulturně pojaté národy). K tomu je třeba i příslušná změna ústavy ČR a nejlépe i zrušení Ústavního soudu. Není ani možné, aby mezinárodní dohody podepsané novolevicovými vládami v minulosti byly nad naší ústavou a nad našimi zákony. Proto je třeba nová ústava nebo její úprava.


Tomáš Červenka    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Tomáš Červenka svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...