PETICE ZA ZMĚNU ROZPOČTOVÉHO URČENÍ DANÍ

My, níže podepsaní představitelé měst, obcí a veřejné správy, podporujeme návrhy Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) na změnu rozpočtového určení daní zohledňující demografický vývoj v ČR a proces vylidňování menších měst a obcí. Požadujeme, aby RUD zohledňovalo péči o seniory ze strany samospráv. Požadujeme zvýšení váhy kritéria počtu žáků a postupné odstranění nesystémových koeficientů ve prospěch čtyř největších měst, a úpravu sdílení hazardní daně, jejíž výnos by nově připadal pouze státu a obce by mohly stanovit výrazný místní poplatek. Zároveň požadujeme, aby stát podpořil výkonnost menších obcí formou tzv. samosprávného minima.

Za petiční výbor: JUDr. Stanislav Polčák, Klimentská 1172/48, 110 00 Praha Ing. Mgr. Jan Sedláček, Moravské Křižánky 160, 59202 Křižánky Mgr. Jana Přecechtělová, Srbce 6, 798 27  

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn: Mgr. Jana Přecechtělová


Mgr. Jana Přecechtělová    Kontaktujte autora petice