Petice za změnu GDPR zejména v oblasti týkající se B2B a otevřených dat o firmách a organizacích

Požadujeme změnu nařízení GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) v bodech, které se primárně týkají oblastí B2B, které negativně toto nařízení ovlivňuje, a které omezuje zejména rozšiřování moderních technologií, použitelnost otevřených dat z obchodních a živnostenských rejstříků. Žádáme touto peticí, aby nařízení bylo revidováno tak, aby neomezovalo rozvoj technologií v rámci Evropské unie, nekladlo překážky v rozvoji volného obchodu v rámci EU a prověřitelnosti historie subjektů (fyzických, právnických osoby či organizací) operujících v EU a zapsaných v obchodních a živnostenských rejstřících.

 

Oblasti B2B negativně ovlivněné GDPR nařízením:

  • rozvoj volného obchodu mezi zeměmi EU
  • snížení prověřitelnosti firem v rámci B2B i B2C
  • snížení transparentnosti nakládání s veřejnými prostředky z evropských fondů
  • vývoj softwarových řešení v rámci EU
  • otevřená data
  • efektivita evropských firem
  • zhoršení efektivity obchodních oddělení
  • zhoršení podmínek podnikání malých a začínajících firem

Více vysvětlení k jednotlivým oblastem najdete zde.

GDPR negativně ovlivňuje jeden z hlavních pilířů Evropské unie, a to volný obchod díky zhoršení prověřitelnosti subjektů a také díky zhoršení efektivity firem.


David Horňák    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že David Horňák bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...