Petice za zlepšení sjízdnosti a bezpečnosti provozu na silnicích III. třídy v obci Tichá

My, níže podepsaní, žádáme Moravskoslezský kraj jako vlastníka a správce silnic III. třídy na území Moravskoslezského kraje o zajištění zlepšení sjízdnosti a bezpečnosti silničního provozu na silnicích III. třídy v obci Tichá těmito nástroji:

1. Pořízení aktualizace Plánu zimní údržby silnic II. a III. tříd na celém území obce Tichá takovým způsobem, aby se změnila zimní údržba silnic v působnosti Moravskoslezského kraje na formu pluhování a posypu solí,

2. Zařazení silnice III/4836 (procházející místní částí Žuchov) mezi udržované silnice v Plánu zimní údržby silnic II. a III. tříd vzhledem ke zvyšujícímu se dopravnímu významu této silnice.

Předkládáme též následující faktické údaje, které odůvodňují potřebu výše uvedených požadavků:

a) Silnice III/4848 a III/4864 jsou zařazeny do 2. pořadí důležitosti v rámci zimní údržby, což je svým dopravním významem staví do stejné skupiny důležitosti po boku silnic II. tříd, které jsou určeny zejména pro dopravu mezi okresy. Nutno rovněž podotknout, že zimní údržba na jiných úsecích silnice III/4848 je zajišťována formou posypu solí, jako např. v sousední obci Kozlovice, na jejímž území je tato silnice paradoxně řazena až do 3. pořadí důležitosti.

b) Dle Celostátního sčítání dopravy na dálniční a silniční síti ČR v roce 2020 dosahuje roční průměr denních intenzit dopravy silnice III/4848 na úseku mezi obcí Tichá a hranicí s městem Frenštát pod Radhoštěm 3 229 vozidel. Taková hodnota přesahuje denní intenzitu dopravy i takových silnic, které se dle Plánu zimní údržby silnic II. a III. tříd udržují pluhováním a posypem solí, jako např. úsek silnice II/483 mezi Bordovicemi a Veřovicemi, po kterém dle uvedeného sčítání dopravy denně projede 2 916 vozidel.

c) Obcí Tichá prochází mnoho autobusových linek, jako například č. 980 a 985 řadící se mezi páteřní spoje (mezi)krajské hromadné dopravy. Dále pak je obec Tichá obsluhována linkami č. 636, 637, 653 a 657. Frekventovanost se během jedné hodiny pohybuje ve vyšších jednotkách autobusových spojů.

d) Silnice III/4836 obsluhuje především obyvatele části obce Tichá - Žuchov. V posledních letech rapidně vzrostla zástavba rodinných domů v této lokalitě a s ní i počet obyvatel, kteří tam žijí a využívají tuto silnici na denní bázi.

 

Adresáti petice:

  • Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o.
  • Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro dopravu
  • Výbor pro dopravu Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
  • Obec Tichá

Petiční výbor:

Jiří Adamec, předseda petičního výboru, předseda ODS Tichá, Tichá č. p. 95, 742 74

Josef Špaček, člen petičního výboru, zastupitel obce Tichá, Tichá č. p. 67, 742 74

Mgr. Ondřej Švrček, člen petičního výboru, zastupitel obce Tichá, Tichá č. p. 633, 742 74

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány či orgány místní samosprávy je oprávněn předseda petičního výboru.


Jiří Adamec, předseda ODS Tichá    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Jiří Adamec, předseda ODS Tichá svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...