Petice za zkrácení lhůty a zrušení věkové hranice pro podání posilujících dávek vakcín proti covidu-19

Vážený pane ministře, 

počátkem prosince 2021 Evropská léková agentura oznámila, že vzhledem k "extrémně znepokojivým číslům" nakažených v regionu považuje za smysluplné podávat posilující dávku vakcín (tzv. booster) proti onemocnění covid-19 již po 3 měsících od uplynutí podání druhé dávky. 

Velké procento očkovaných občanů České republiky absolvovalo druhou dávku vakcíny v období před 4-6 měsíci. Mnozí z nich by se velmi rádi zachovali zodpovědně vůči sobě a svému okolí a nechali si booster aplikovat co nejdříve, avšak současné znění příslušné vyhlášky jim tuto možnost z důvodu nedosažení věkové hranice 45 let odpírá. Jsou tak vystaveni vyššímu riziku nákazy u sebe i svých blízkých, a nemohou ani efektivně přispět k ochraně veřejného zdraví, která je vzhledem k šíření vysoce nakažlivé varianty viru (omikron) víc než žádoucí. To vše v situaci, kdy je vakcín dostatek a kapacity očkovacích center nejsou plně využity.

Vyzývám Vás proto k okamžitému přehodnocení stávajících pravidel a zkrácení lhůty pro podání boosteru na 4 měsíce. Zároveň žádám o zrušení věkové hranice pro podání této dávky. Jsem přesvědčena, že taková změna pravidel je plně v souladu s Vaším apelem na zodpovědnost občanů.

S pozdravem

Andrea Agnes Patrasová

 

 


Andrea Agnes Patrasová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Andrea Agnes Patrasová svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...