PETICE ZA ZISKÁVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ÚP NA POŘÍZENÍ MOTOMEDŮ

Ministerstvu Práce a sociálních věcí

Ministryni Mgr. Michaeli Marksové

 

Vážená paní ministryně,

     my, níže podepsaní, se připojujeme ke spolku FREE WILL s žádosti o uvedení rehabilitačního přístroje MOTOmed na seznam druhů a typů zvláštních pomůcek, na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek na zvláštní pomůcku z dávek určených pro osoby se zdravotním postižením – Příloha č. 1 k vyhlášce č. 388/2011 Sb. zákona č. 329/2011 Sb.

      MOTOmed je trenažér mírně připomínající rotoped. Na rozdíl od rotopedu však pacient při šlapání na MOTOmedu nemusí (ale může) vyvíjet přímou fyzickou sílu, pomoci elektromotoru dokáži šlapky s připevněnými končetinami pohybovat za něj. Díky této funkci je MOTOmed vhodný a účinný nástroj k možné rehabilitaci lidí s širokým spektrem diagnóz, jako jsou například lidé po cévní mozkové příhodě, lidé po úraze s přerušenou míchou, pacienti po operaci páteře, lidé s vážným neurologickým onemocněním (Roztroušená skleróza, myopatie, parkinsonová nemoc), DMO a další. V uvedených případech se jedná o lidi s těžkým tělesným postižením, kteří jsou většinou celodenně upoutání na invalidní vozík a kteří tak mají možnosti pohybu velice omezené.  

     Tito lidé si díky cvičení na tomto typu přístroje mohou co nejdéle udržovat alespoň dosavadní úroveň jejich zdravotního stavu, což samo o sobě vede k oddálení doby, od které se tito lidé stávají v ještě větší míře závislými na pomoci okolí a mimo jiné i na dalších typech nákladných zvláštních pomůcek. MOTOmed je pro tyto lidi tedy po mnoha stránkách velmi přínosný přístroj, který jim bezesporu dokáže velmi zkvalitnit život. Není proto divu, že je MOTOmed mezi těmito lidmi tak žádaný. Přes svojí vyšší pořizovací hodnotu je však pro většinu z nich nedostupný.

     Proto jsme přesvědčeni, že by měl být ve výše uvedeném seznamu zahrnut velmi užitečný a účinný rehabilitační přístroj MOTOmed či přístroj s ním funkčně srovnatelný.

     Děkujeme!

 

Celá žádost paní ministryni, jakož i žádost pro pana ministra zdravotnictví o podporu uvedení MOTOmedu na seznam je k nahlédnutí na stránkách spolku: www.spolekfreewill.cz

 

    Děkujeme za podporu!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mili přátelé,

     dne 3. 8. 2015 nám přišla elektronickou poštou odpověď z Ministerstva práce a sociálních věcí z příslušného odboru. Uvádíme výtah ze závěru odpovědi:

"Ministerstvo práce a sociálních věcí neuvažuje o změně přístupu, to je o poskytování příspěvku na zvláštní pomůcku i na produkty sloužící k diagnostickým, léčebným a rehabilitačním účelům."

 

Celá odpověď zde:

 

 

     Určitě nevzdáme naší snahu zpřístupnit MOTOmedy, nebo s nimi srovnatelné rehabilitační přístroje, co možná největšímu počtu potřebných lidí! Pokusíme se oslovit zdravotní pojišťovny s návrhem propůjčování těchto přístrojů do domácností alespoň lidí s těžkým zdravotním omezením, pro které je cvičení na MOTOmedu často jediným možným dostupným větším pohybem, který mohou z hlediska svého zdravotního stavu uskutečňovat. Nadále budeme usilovat o finanční prostředky na pořízení alespoň starších MOTOmedů, které posléze propůjčíme do užívání potřebným žadatelům v rámci naší půjčovny, a to za minimální měsíční poplatek.

 

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ NEJEN V TÉTO VĚCI PODPORUJÍ NAŠÍ INICIATÍVU! PODEPISUJTE PROSÍM I NADÁLE PETICI, JE TO VYJÁDŘENÍ VAŠICH SYMPATIÍ S NAŠIM NÁVRHEM A JASNÉ STANOVISKO TOHO, ŽE BY SE STÁTNÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY MĚLY VYDÁVÁT I NA TAKOVÉTO UŽITEČNÉ ÚČELY! DĚKUJEME!

 

spolek FREE WILL

 


spolek FREE WILL    Kontaktujte autora petice
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )