Petice za "Zdravé kolektivy” -podpora pohostinství, služeb, divadel, kultury a malých obchodů.

ABDE5F57-8259-4830-9430-12AF4C50FB23.jpeg
My, níže podepsaní občané České republiky, protože si uvědomujeme současný stav malého a středního podnikání v oblasti služeb a to především v dopadu pandemických opatření v souvislosti s COVID-19 na malé a střední podniky jako jsou restaurace, hostince, kavárny, kulturní podnikání a služby jako masáže, kurzy, kadeřnictví a malé obchody a další žádáme předsedu vlády Andreje Babiše a především ministra zdravotnictví Jana Blatného a ostatní odpovědné osoby vlády ČR, o vytvoření tzv "Zdravých kolektivů", tedy vládního opatření, které by umožnovalo prokazatelně zdravým lidem co možná nejširší společenský život a podnikání.

Chápeme přitom to co navrhujeme, jako alternativu přijmutí kompromisu mezi nutností jedné skupiny obyvatelstva podnikat a tedy žít z toho co umí a zná a celého obyvatelstva dodržovat vládní ustanovení. Chápeme to i jako volbu mezi nutným zly.

Máme tedy konečně na mysli organizovaný systém kontroly návštěv služeb pohostinských, kulturních a jiných zařízení, který by byl organizovatelný i v situaci 4- (mínus) stupni PES.

Uvědomujeme si zároveň, že testování bylo již zpřístupněno pro pojištěnce každých 5 dní a žádáme zároveň, aby bylo využito plošné testování i k podpoře našeho zkomírajícího podnikání pohostinství, obchodu a služeb.

A v neposlední řadě, aby Ministerstvo zdravotnictví ČR udělovalo jednotlivým zařízením způsobilým, tedy vybaveným a řádně poučeným k dostatečnému hygienické prostředí pro provozování svých služeb označení "Klub zdravého kolektivu" a na tomto základě bylo umožněno zdravým a očkovaným lidem je navštěvovat a využívat jejich služeb.

Naše požadavky:

 1. vyzýváme: "k vyvotření tzv "Zdravých kolektivů", tedy povolených klubů testovaných spoluobčanů, kteří pravidelně doloží test, nebo očkování a mohou chodit do a působit v "prověřených kolektivech". A zejména i k vytvoření systému průkazů, které v součinnosti s testy na COVID 19 a vakcinací a aplikací e-rouška a systémem trasování budou online ověřitelné před každým vstupem do restauračního zařízení, kulturních služeb a dalších služeb.
 2. vyzýváme: "k zapojení více protilátkových testů a dostatečné sítě očkováni" a k vytvoření sítě odběrových míst, kde by se z kapilární krve nabíraly testy na IgM a IgG protilátky.
  Těm, u kterých by se ukázalo, že mají protilátky, tak doporučit podat si žádanku na test z žilní krve. Protilátky IgA se tvoří, když virus do těla sice vlezl, ale nedostal se přes imunitní systém.
  IgM protilátky si tělo tvoří, když je člověk nemocný a IgG protilátky si tělo tvoří, když nemoc odchází z těla nebo už někdy v minulosti člověk prodělal covid. 
  My ale potřebujeme vědět zda někdo vir má, nebo měl, pokud jemu, anebo někomu jinému je schopen ublížit a zda je zároveň nakažlivý a to plošné rychlotesty tzv "antigenní" plně neodhalují, stejně jako neodhalily zhruba 1/3 nakažených. Lidé s antigenním testem by mohli být v "Klubu zdravého kolektivu prvního stupně", ten by byl uvolněn jen za určitých podmínek PES (4+ stupeň), lidé s protilátkovými testy by mohli být v "Klubu zdravého kolektivu druhého stupně", ti by se směli scházet i za zhoršených okolností se stejně prověřenými. Smysl přitom je rozšiřovat zdravé kolektivy pro celý občanský sektor. "Systém zdravých kolektivů" by tedy zároveň s jejich příslušníky pracoval a pracoval by i na tom, aby už v nich zůstali a nezhoršovali se. Zároveň je stejně tak kontraproduktivní očkovat po malých kolektivech, inspirujme se v Izraeli a když očkováni, tak plošné a masové. Mnozí jej odmítnou, taková je dnešní doktrína rozdělené společnosti, je tedy nutné umožnit zbytku společnosti prokázat své zdraví výše popsaným způsobem.
 3. vyzýváme: "k finanční i jiné podpoře restauračních zařízení ve zřizování oddělených kójí", které by byly lehce rozebíratelné dle aktuální covidové situace mezi 3, a 5 stupněm a to tak, aby dané zařízení splňovalo udělení označení Ministerstva zdravotnictví "Zařízení klubu zdravého kolektivu".
 4. vyzýváme: "k finanční a jiné podpoře kulturních a divadelních zařízení k dodržování 2m rozestavení placených míst."
 5. vyzýváme: "k finančí a jiné podpoře a umožnění otevření a provozu malých obchodů", ve 4- (mínus) stupni PES mají mít malí obchodníci zavřené obchody, to je podle nás špatně a zbytečné, podotýkáme přitom, že ve velkých obchodních řetězcích na velkém prostoru je přenos viru hůře kontrolovatelný a chápeme zároveň, že velké obchody jen tak zavřít nelze. Chceme však důsledný systém pro umožnění návštěv malých obchodů. Systém, který se používá na poště je plně akceptovatelný -určitý počet lidí uvnitř dle velikosti a značky před obchodem po 2m. Tak aby MZČR mohlo opět udělit obchodu označení "Obchod klubu zdravého kolektivu".
 6. vyzýváme: "k lepšímu fungování trasování, testů zadarmo a placené karanténě", v současné době jeden nezodpovědný člověk nakazí celou hospodu i kdyby byl kterýkoliv stupeň, zatímco prokazatelně otestovaný návštěvník (Člen klubu zdravého kolektivu) představuje vetší zabezpečení pro ostatní návštěvníky. Systém "Zdravé kolektivy" musí být postaven na pravidelném testování nositelů "průkazu příslušníka zdravého kolektivu".
 7. vyzýváme: "k použitelnosti zdravotních průkazů", považujeme totiž za zcela skandální, že neprošla reforma platnosti zdravotních průkazů (potravinářský), není možné aby se na jeden zdravotní průkaz mohlo pracovat po celý život.
 8. vyzýváme: "netrestejte okamžitě tajné hospody a protestující hosodské". Tajné hospody byly, nebo budou otevírány v černé zóně, není to správné, ale nevyhneme se tomu. Nabídněte jim pomocnou ruku a prostudujte je! V době uzavření hospod se jistě našla určitá část hospodských, kteří načerno otevřeli. Není to sice správné, ale pochopitelné a mělo by to být předmětem studia, protože paradoxně malá uzavřená skupina známých lidí místní komunity je pod větší ochranou před rizikem přenosu, než okolní prostředí. Lidé se znají, vědí o sobě, kontroluje se uzavřená řekněme "důvěrná" skupina. To by měl být fakt, který nelze přehlížet a trestat a hygienická opatření by z tohoto systému mohla čerpat a "netrestejte protestující hospodské", kteří demonstrativně otevírají na den, či několik hodin ve dnech zpřísnění opatření proti pandemii COVID-19, paradoxně mají více odvahy, než my ostatní už tím, že věděli, že jim hrozí vysoká pokuta, která často může zruinovat i celé jejich živobytí. Buďte rozumní a ukažte dobrou vůli, lidé pod tlakem dělají chyby.
 9. vyzýváme: "k participaci občanské společnosti na vládních opatřeních", ne všechna Vaše opatření jsou dokonalá, na druhou stranu je to pochopitelné, protože nikdo nemá s takovouto situací zkušenosti. Proto vznikají občansky zdola snahy o petice a návrhy, zaobírejte se občanskými názory a návrhy!
 10. vyzýváme: "k odbornosti na místo populismu", pokud bude vláda volit jen populistická opatření ovlivněná tendencemi a náladami mezi občany z důvodů zcela zištných -voličské podpoře, pak se všechna opatření budou dělat polovičatě. Chceme jasný a pevný směr, ke kterému se můžeme dlouhodobě všichni přizpůsobit beze ztrát! Pokud ne, je načase se zaobírat otázkou úřednické vlády odborníků z řad specialistů na krizová řízení ve všech oborech.

Celý obor živností a podnikání služeb patří mezi ekonomicky jednu z nejdůležitějších odvětví v České republice a v současné době i mezi nejpostiženější následky vládních nařízení a restrikcí, vyvolaných pandemií nemoci COVID-19. Celé toto odvětví tak stojí před fatální otázkou, zda tuto krizi vůbec přežije.

Hlavními zdroji příjmů obrovské skupiny obyvatel, jak zaměstnanců, tak OSVČ, jsou obory pohostinství, hotelnictví, kultury a služby na ně navazující.

Všechny tyto provozovny a služby byly uzavřeny, nebo omezeny a tato situace je bezútěšná.

Žádáme proto premiéra ČR Andreje Babiše, ministra vnitra ČR Jana Hamáčka a ministra zdravotnictví Jana Blatného a ostatní odpovědné činitele vlády ČR o bezodkladné řešení těchto problémů zahrnutím do vládního programu našich 10 bodů!

Petiční výbor:

 

Michal Ulvr 

Mgr Andrea Vyhnalíková 

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji AKORN.cz, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...