Petice za zákaz elektromobilů

Vážení občané, vládo, zastupitelé a všichni, kdo máte na srdci budoucnost naší planety a bezpečnost našich komunit,

přicházíme k vám s naléhavou výzvou ke zvážení a následnému zakázání elektromobilů na našem území. Ačkoli elektromobily jsou často prezentovány jako zelená a udržitelná alternativa k tradičním vozidlům na fosilní paliva, skrývají za svým lesklým exteriérem řadu závažných nevýhod a rizik, která nelze ignorovat.

  1. Ekologická katastrofa v přestrojení: Těžba lithia a dalších vzácných materiálů potřebných pro výrobu baterií elektromobilů devastuje naše životní prostředí. Obrovské díry ve Zemi, otrávené vodní zdroje a zničená biotopy jsou skutečnou cenou za "zelenou" mobilitu.

  2. Iluze nulových emisí: Elektromobily možná nevyfukují emise přímo z výfuku, ale energie, kterou spotřebují, často pochází z neekologických zdrojů, jako jsou uhlí, plyn a jaderná energie. Tím se celkový uhlíkový otisk elektromobilů stává monstrózním.

  3. Ohrožení veřejné bezpečnosti: Baterie elektromobilů představují tikkající časovanou bombu. Případy jejich vzplanutí jsou častější, než by kdokoli připustil, a představují vážné nebezpečí pro cestující a okolí. V případě nehody může dojít k nekontrolovatelným požárům, které jsou extrémně obtížné uhasit.

  4. Zátěž pro elektrickou síť: Masivní přechod na elektromobily by vedl k neudržitelné zátěži pro naši již tak přetíženou elektrickou síť. Výpadky proudu a blackouty by se mohly stát novou normou, ohrožující naše domovy a ekonomiku.

  5. Sociální a ekonomické rozdíly: Elektromobily, se svými vysokými pořizovacími cenami, prohlubují sociální a ekonomické rozdíly ve společnosti, dávají přednost bohatším jedincům a zanechávají méně majetné v závislosti na stále méně dostupných a dražších fosilních palivech.

Proto apelujeme na všechny zodpovědné a přemýšlivé občany, aby se připojili k naší petici a podpořili náš hlas pro okamžité zastavení rozšiřování elektromobilů. Je čas, aby se veřejná debata otevřeně zabývala těmito riziky a nevýhodami, a přijala opatření k ochraně naší planety, naší bezpečnosti a spravedlivé společnosti pro všechny.

Společně můžeme zastavit tuto ekologickou a sociální hrozbu, než bude příliš pozdě. Přidejte se k nám v tomto rozhodujícím boji za naši budoucnost!


Sdružení proti elektromobilitě, solárům a dalším eko katastrofám    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Sdružení proti elektromobilitě, solárům a dalším eko katastrofám svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...