Petice za záchranu Tradičního výčepu U Vodičků.

Petice za záchranu Tradičního výčepu U Vodičků.

Petice podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Vážení členové Rady městské části Brno-sever.

My, níže podepsaní, nesouhlasíme s Vašimi rozhodnutími, které postupně likvidují oblíbený Tradiční výčep U Vodičků a žádáme Vás o přehodnocení Vašeho stanoviska, stáhnutí výpovědi, pro niž nejsou skutečné důvody a o povolení zahrádky v jejím původním rozsahu.

Důvody, proč je Tradiční výčep U Vodičků důležitý, jsou například tyto:

Výčep U Vodičků byl po mnoha letech první tradiční plzeňskou pivnicí v této městské části – tedy hospodou, kam se chodí primárně na výborně ošetřené pivo. O kvalitě zde podávaného piva vypovídá nejen to, že ihned po svém otevření si pivnice získala množství stálých zákazníků, ale i skutečnost, že o pivo se zde starají s opravdovou péčí – sudy jsou uloženy v chladícím boxu, po každém vyčepovaném sudu jsou trubky propláchnuty vodou, jednou za týden se provádí kompletní sanace trubek.

Výčep funguje spořádaně a nenarušuje veřejný pořádek. V hospodě a před ní lidé normálně mluví a zahrádka je s úderem desáté hodiny večer sklizena. Jedná se o komunitní domáckou hospodu, která je zde zejména pro okolní obyvatele a je společným zájmem, aby se udržovaly dobré sousedské vztahy. Že se najde všude nějaký kverulant, je známá věc, naprostá většina okolních je však s provozem této hospody srozuměna a kdo rád chodí na pivo, zavítá často sem.

V neposlední řadě bychom rádi upozornili na neoddiskutovatelný přínos této pivnice k zdejšímu kulturnímu i společenskému životu. V hospodě probíhají každé odpoledne a večer rozhovory mezi hudebními profesionály, různými umělci, architekty, právníky, univerzitními profesory, psychology, inženýry, básníky, doktory medicíny i přírodních věd, kunsthistoriky atp. Výčep U Vodičků není v žádném případě zaplivaný „pajzl“, u kterého bychom chápali, že Vám může v takto exponované části města kazit image. Je to prostě klasická pivnice, která se již za krátký čas své existence stala chloubou městské části. V městské části totiž jiný podnik srovnatelného charakteru a kvality není.

Petiční výbor ve složení:

1. Václav Vodička

2. MUDr. Zbyněk Maška

3. Pavel Malík

 

Petiční výbor zastupuje: Václav Vodička, Adresa: Muchova 1079/4, 613 00, Brno.

Adresa pro doručování petičních archů: VAVOSPOL s.r.o. Muchova 1079/4, 613 00, Brno.


Václav Vodička - Tradiční výčep U Vodičků.    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Václav Vodička - Tradiční výčep U Vodičků. svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...