PETICE ZA ZÁCHRANU STŘEZIMÍŘSKÉHO NÁDRAŽÍ

My, níže podepsaní, nesouhlasíme se záměrem Správy železnic na zasypání kolejnic v areálu střezimířského nádraží. Střezimířské nádraží je bezpodmínečnou součástí místní identity a kulturního dědictví. V posledních letech zde vznikla iniciativa ze strany obce ve spolupráci se spolkem Železnice Česká Sibiř na záchranu a znovuoživení jeho areálu. 

Nesouhlas se záměrem Správy železnic vyjadřujeme zejména z následujících důvodů: 

  • Po výstavbě nové trasy a opuštění nádraží ve Střezimíři se spolek Železnice Česká Sibiř rozhodl budovu a přilehlý areál zachránit. Za podpory svazku obcí Mikroregionu Voticko a ve spolupráci s dalšími organizacemi působícími v regionu vznikla iniciativa výstavby Železničního skanzenu Střezimíř s možností zážitkových jízd na unikátních pákových drezínách. Během posledních několika let zde spolek uspořádal několik kulturních akcí, které byly velmi oblíbené jak místní komunitou, tak návštěvníky z jiných regionů. V roce 2023 byla s pomocí organizace oblastního destinačního managementu Kraj blanických rytířů zahájena první aktivita budoucího skanzenu, Léto na drezíně, která nabízí zážitkové jízdy na pákových drezínách. Projekt se těší velké oblibě a je vyhledávaným turistickým zážitkem. 
  • Na následující roky je naplánováno vybudování cyklostezky po opuštěném drážním tělese - Cyklostezka Votickem, která povede od Sudoměřic na Táborsku přes Střezimíř, až do Benešova. První etapa této cyklostezky, z Votic do Olbramovic, je již v provozu a další etapy jsou postupně plánovány. V areálu Železničního skanzenu Střezimíř je zároveň záměr vybudování expozice, ubytovacích kapacit a turistické infrastruktury, která bude využívána nejen turisty, ale i rezidenty obce. Tento projekt zároveň díky vytvoření pracovních míst přinese socio-ekonomický prospěch a regionální rozvoj do periferní oblasti Středočeského kraje. 
  • Železniční budova a přilehlý areál mají historický a kulturní význam pro místní komunitu. Velká část rezidentů zde pracovala, nebo využívala nádraží k dopravě do jejich zaměstnání. Je s ním spojená velká část místní identity, a i to chce iniciativa skanzenu zachovat. Skanzen bude navazovat na tuto identitu a vytvářet jedinečné zázemí pro udržení místního genia loci.
  • V nedalekých skalách, které jsou navštěvovány během jízdy na pákových drezínách, se nachází jedinečný biotop. Ten by mohl být vlivem zasypání porušen a mohl by tím dojít k poškození místního přírodního dědictví. 

Požadujeme proto, aby se neuskutečnil záměr Správy železnic na zasypání unikátního zářezu a kolejnic Železničního skanzenu Střezimíř. Namísto toho požadujeme, aby se ve spolupráci s místními samosprávami a jinými subjekty připravilo a realizovalo alternativní řešení uložení nadbytečné zeminy. 

blanik-leto_na_drezine-01.jpg


Členové spolku Železnice Česká Sibiř, z.s.    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Členové spolku Železnice Česká Sibiř, z.s. svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...