Petice „za záchranu Samotářské ulice“

  Obec Mníšek                                                                                                 Oldřichovská 185, 46331 Mníšek                                           09.05.2021

PETICE

dle čl. 18 Listiny základních práv a svoboda a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním  

„za záchranu Samotářské ulice“

My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme, aby obec Mníšek zajistila, že ulici Samotářskou ve Fojtce budou obyvatelé Fojtky, Mníšku i návštěvníci obce a turisté moci opět používat tak, jako tomu bylo do prosince 2020.

V poslední době se v části ulice Samotářské před bývalým penzionem objevují překážky, které komplikují nebo zcela znemožňují nejen příjezd k sousedním pozemkům, ale i průchod samotnou ulicí. Používání této ulice v současné době prakticky není možné.

  Ulici Samotářskou po mnoho let místní obyvatelé i návštěvníci Fojtky často využívali k procházkám, ať už to byli lidé se psy, rodiny s malými dětmi v kočárcích nebo s dětmi na koloběžkách a kolech. Ve vesnici s úzkými nepřehlednými ulicemi bez chodníků je ulice Samotářská jediné místo, kde je možné  malé děti volně pustit, aby se proběhly nebo projely na kole. Po celý rok se zde běžně pohybují turisté, kteří Fojtkou procházejí nebo na kole projíždějí dál do hor. Je to hezčí a bezpečnější trasa, než ulicemi Resslova a Vláčilova.

Překážející kontejnery, zaparkovaná vozidla uprostřed cesty, geodetické kolíky, robustní železné sloupy, provázky natažené při zemi křížem přes cestu, které se zde v poslední době objevují, znepříjemňují nebo zcela znemožňují použití ulice. Při překonávání těchto překážek jsou lidé donuceni opustit prostor ulice Samotářské a vstupovat na přilehlé pozemky, slézt z kola, přenášet kočárek atd. Železné sloupy i jakékoli jiné překážky na veřejné cestě jsou nebezpečné.  

 V pasportu komunikací je ulice Samotářská uvedena jako „hlavní veřejně přístupná účelová komunikace“. Jedná se o veřejnou ulici, která by měla být volná. Překážky uprostřed ulice znamenají také to, že je naprosto nemožné, aby se do těchto míst v případě úrazu, nehody, požáru atd. mohlo vůbec dostat vozidlo záchranné služby nebo hasiči.  

Žádáme tedy obec, aby v této věci neprodleně zjednala nápravu, nikoli formálně, ale fakticky, aby ulice Samotářská byla opět zpřístupněna tak, jak tomu bylo do prosince roku 2020. Abychom mohli opět kdykoli a bez obav tuto cestu všichni používat. Děkujeme.

Petiční výbor: 

1)      Jan Denton   

2)      Ivana Chmelařová   

3)      Martin Sedlář, předseda Spolku Fojtka  

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn kterýkoliv člen petičního výboru.

Kontakt: tel. 602 322 449 (Ivana Chmelařová)

Petici „za záchranu Samotářské ulice“ je možné podepsat fyzicky na podpisovém archu, který je k dispozici u členů petičního výboru a dalších členů Spolku Fojtka, anebo elektronicky.

 


Ivana Chmelařová, Spolek Fojtka, tel. 602 322 449    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Ivana Chmelařová, Spolek Fojtka, tel. 602 322 449 svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...