Petice za záchranu řečkovického podzemí

My, obyvatelé Brna-Řečkovic a Mokré Hory, zásadně protestujeme proti zničení naší unikátní historické památky v podzemí: pivovarských sklepů ze 17. století. Takové památky si každá obec opravuje a udržuje, zatímco vedení naší radnice ji chce zničit zalitím betonem, což by kromě nevratné likvidace sklepů způsobilo i mimořádnou ekologickou zátěž.

Žádáme proto o opravu a údržbu historických pivovarských sklepů v naší obci a podporujeme žádost Spolku Za zdravé Řečkovice o jejich zápis do seznamu kulturních památek ČR.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Vysvětlení

Pod úrovní parku za objektem bývalého zámku se nacházejí rozlehlé sklepní prostory bývalého pivovaru, přístupné ze sklepů pod sýpkou. Podrobný popis je ve stavebně-historickém průzkumu (SHP) PhDr. Černouškové (Muzeum města Brna). Vstupy do sklepních prostor jsou také přes sklep za bývalým zámkem a za domem na Prumperku. Nyní je tento vstup zazděný. Původně byly všechny prostory sklepů vzájemně propojeny. V 50. a 60. letech při necitlivých terénních úpravách nad sklepními prostorami došlo k prolomení jednoho sklepa, který byl následně zavezen hlínou (viz SHP - zával). Podrobné geometrické zaměření sklepů bylo provedeno geodetickou firmou v r. 1998 a je uloženo v archivu ÚMČ Řečkovice a Mokrá Hora, odbor správy majetku. Následně byla vyhotovena projektová dokumentace (PD) na statické zajištění části kleneb, odvětrání a. odvodnění sklepních prostor, a drenážní systém k odvedení srážkové vody. Tato PD je pravděpodobně uložena také v archivu ÚMČ – OSM. Z PD bylo bohužel zrealizováno pouze odvětrání ve vrcholu kleneb, ostatní navržené opravy se do dnešních dnů neprovedly.  

V současné době připravuje vedení radnice revitalizaci tzv. hodového areálu, který se nachází mezi prostorami sklepů, sýpky a objektem bývalého pivovaru. Součástí této revitalizace má být zalití historických prostor sklepů cementovou směsí s popílkem a zazdění vstupů, čímž by došlo k trvalému zániku těchto unikátních staveb. Tento devastační akt nazývají „sanací“ (Řeč, březen 2020). O tomto záměru likvidace nebyli občané (kterým památky v jejich obci patří, a které má vedení obce pouze spravovat) vůbec podrobně informováni. Přes 20 let nechalo vedení tuto historickou památku chátrat a nyní ji chce úplně zničit. Zápisem mezi památkově chráněné objekty by nám stát při její záchraně pomohl.

Fotografie podzemí, které je v oborných kruzích dobře známé, jsou např. zde:  

https://spravnym.smerem.cz/Tema/Podzemí řečkovického pivovaru  

http://agartha.cz/brno2/ruzne/reck.html

 

Petice (trvání 30. 6. - 31. 8.) bude v záři zaslána Odboru památkové péče MK ČR jako dodatečná příloha k žádosti Spolku Za zdravé Řečkovice.


Řečkovská Patriotka    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Řečkovská Patriotka svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )