Petice za záchranu parku za základní školou v Hulíně

Petice za záchranu parku za základní školou v Hulíně

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

   

My, níže podepsaní občané, jsme si vědomi stále zhoršujícího se životního prostředí, a to i v našem regionu. Necitlivý přístup společnosti způsobuje nevratné škody pro přírodu, tudíž  pro každého z  nás. My, níže podepsaní sice, bohužel, nedokážeme zastavit ničení životního prostředí na Zemi, ale chceme je ovlivnit alespoň tam, kde žijeme, a kde zvolení představitelé by měli respektovat názor občanů.   Navrhovaná kapacita stavby na rozšíření sportoviště za školou o více než 3500m2 je pro park tak závažným zásahem, že uvažovaná tzv. regenerace parku ztratí své opodstatnění. Jistě by se při dobré vůli představitelů města Hulín našla vhodnější lokalita, kam plánovaná sportoviště umístit.   Žádáme tedy, aby město Hulín své stanovisko přehodnotilo a navrhlo jiné řešení, jak dopřát řadovým občanům sportovní vyžití a zároveň nezničit poslední větší funkční souvislou zelenou plochu a zónu klidu v nitru našeho města.      

Děkujeme    

Podpisový arch k petici za záchranu parku za základní školou v Hulíně


http://zelenaproobcany.cz/    Kontaktujte autora petice