Petice za zachování zámku v Dlouhé Loučce

„My níže podepsaní žádáme pana starostu, vážené zastupitelstvo a radu obce
o zachování zámku v obci Dlouhá Loučka.

Náš zámek stojí bezmála více jak 300 let.
Do 80 let minulého století vynikala jeho krása a jedinečná architektura. Všichni si pamatují jeho jedinečnou historii, a přestože vyhořel za minulého totalitního režimu, stále dost zbývá, co by se dalo ještě zachránit. Teď je šance pro nás všechny občany.
Zachovejme kousek historie pro své děti a vnoučata, abychom se nemuseli
časem zodpovídat, že jsme něco mohli udělat a neudělali.
V současnosti byly zachráněny objekty i v horším stavu.
Už v minulosti byly osobnosti, kterým nebyl osud zámku lhostejný a neváhaly
věnovat svůj čas a námahu.
A teď záleží jen na Vás, jak se k tomu postavíte.
Děkujeme všem zúčastněným.“

 

Poznámka: Po podpisu této petice vám bude na váš email serverem PETICE zaslán potvrzující mail, který nezapomeňte potvrdit. Pokud byste toto potvrzení neprovedli,  je Váš podpis neplatný.  

 


Petiční výbor:
Miroslav Krestýn, Uničovská 90, 786 86 Dlouhá Loučka
Ivana Schneiderová, Uničovská 90, 783 86 Dlouhá Loučka
Lubomír Smékal, Mlýnská 421, 783 86 Dlouhá Loučka
Michal Klein st., Potoční 79, 783 86 Dlouhá Loučka
Michal Klein ml., Potoční 79, 783 86 Dlouhá Loučka
Členy petičního výboru je v této věci oprávněn zastupovat jakýkoliv člen petičního výboru.
Pozn: Jakékoliv sdělené osobní údaje všech osob podepisujících tuto petici budou využity
výhradně k petičním účelům a bude s nimi dále nakládáno v souladu s pravidly ochrany
osobních údajů.

 

Podporu záměru zachování zámku se vyjádřily tyto lokální osobnosti:

PhDr. Vítězslav Kollmann: "Zámek v Dlouhé Loučce z roku 1709, přestavěný v roce 1838 v klasicistním stylu, vyhořel v roce 1985. O opravu se pak již stát nepostaral. Jde o hodnotnou stavbu, ceněnou předními historiky umění,  viz např. Bohumil Samek: Umělecké památky Morava a Slezska, sv. I, s. 373. 
Podle mého názoru by se měl obnovit, a to za výrazné pomoci státu a 
Olomouckého kraje. Vždyť nový ministr kultury ČR má obnovu 
památek ve svém programu". 

adadada_011.JPG

Šiřte, prosím, tuto iniciativu co nejdál, řekněte o ní  svým přátelům, známým, pokud možno sdílejte odkaz na petici, aby se o ní vědělo.

Čím více podpisů, tím lépe!

Pokud chcete být nablízku informacím ohledně zámku, být informováni o plánovaných akcích zaměřených na upozornění ohrožení a jedinečnosti zámku, pak sledujte, nebo označte jako To se mi líbí facebookovou stránku:

https://www.facebook.com/zamek.DL/


Ivana Schneiderová    Kontaktujte autora petice