Petice za zachování všech zdravých stromů podél stezky u říčky Vrchlice v Kutné Hoře

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme, aby městský úřad Kutná Hora přehodnotil plánovanou cyklostezku v oblasti stezky podél říčky Vrchlice podél železniční trati od úrovně městského vlakového nádraží až k vlakové zastávce Kutná Hora Sedlec.

Důrazně nesouhlasíme s kácením zdravých vzrostlých stromů z důvodu tvorby cyklostezky v této oblasti.

Stávající stromy zde rostou desítky let a poskytují domov rozmanitému spektru živočichů, vrací se sem hnízdit rozličné ptactvo a stromy jsou zde důležitým prvkem zajišťujícím stín. Stromy hrají nezastupitelnou úlohu v ekosystému. Jsme pyšní, že máme takto blízko od centra města přírodní oázu, a nechceme o ni přijít. V této době, kdy jsou léta stále více téměř subtropická, považujeme za nanejvýš důležité zachovat maximální množství vzrostlých zdravých stromů v krajině. Jak již mnoho studií ukázalo, vzrostlé stromy jsou klíčové nejen pro tvorbu kyslíku ale také ke snižování teploty v městech. Myslíme si, že by byla dostačující revitalizace této oblasti a ne takto rozsáhlý zásah do krajiny. Pro chodce je tato oblast naprosto dostačující, a pokud se zde cyklisté necítí bezpečně, mohou přeci využít asfaltovou silnici na druhém břehu Vrchlice. Případná možnost využití této stezky k jízdě na kolečkových bruslích se nám zdá naprosto nevhodná, protože při každém větru je na stezce ihned větší množství spadaných větviček, téměř celoročně je zde spadané listí a celý podzim je stezka pokrytá spadanými kaštany. Poškození přírody zbytečnou asfaltovou cestou a kácení zdravých vzrostlých stromů je proti našemu smýšlení a rádi bychom, aby se stávající plány změnily.

 

Děkujeme.

Za petiční výbor:

MVDr. Markéta Rázgová, A.M.Jelínka 1062/2, Kolín 2, 280 02

 

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:
kterýkoliv člen petičního výboru (klauzule vyžadovaná §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.)

MVDr. Markéta Rázgová, A.M.Jelínka 1062/2, Kolín 2, 280 02

IMG_01191.JPG


MVDr. Markéta Rázgová    Kontaktujte autora petice