PETICE ZA ZACHOVÁNÍ VELKÉHO TAXISOVA PŘÍKOPU V TRADIČNÍM ZÁVODU VELKÁ PARDUBICKÁ STEEPLECHASE

PETICE ZA ZACHOVÁNÍ VELKÉHO TAXISOVA PŘÍKOPU v TRADIČNÍM ZÁVODU VELKÁ PARDUBICKÁ STEEPLECHASE

ze dne 19. října 2023

(ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění)

Adresovaná: Dostihový spolek a.s., IČ: 48155110, Pražská 607, 530 02 Pardubice (případně jinému pořadateli Velké pardubické steeplechase) 

Další adresáti: Krajská veterinární správa SVS pro Pardubický kraj, Ministerstvo zemědělství České republiky, Statutární město Pardubice, případně další rozhodující orgány a subjekty   

My, níže podepsaní, vyjadřujeme vážné obavy z možného zrušení překážky číslo 4 Velkého Taxisova příkopu na trati Velké pardubické steeplechase (dále jen „Velká pardubická“), ke kterému by mohlo dojít na základě petice od neodborné a laické veřejnosti.

Často se z médií ozývá otázka „Kolik koní musí ještě zemřít, než se něco změní?“  Tuto otázku však kladou média a laická veřejnost, nikoliv lidi, kteří s dostihovým sportem mají co dočinění. Jsme si vědomi rizika, které nastane, kdykoliv se kůň postaví na start jakéhokoliv dostihu (ať už překážkového nebo rovinového), ale toto riziko není výrazně vyšší než možnost úrazu, který se může stát i ve výběhu nebo stáji. Naopak tito profesionální sportovci (myšleno v tomto případě dostihoví koně) mají takovou péči, že by se o ní mohlo kdejakému domácímu mazlíčku jen zdát. Díky úpravám Velkého Taxisova příkopu je doskoková hrana mírnější, a tedy překonání překážky je tak snazší.

Letošní 133. Velká pardubická steeplechase (8. 10. 2023) nebude bohužel spojována s vítězným Sacamirem, svěřencem Evy Petříkové, ani s jeho jezdcem žokejem Janem Faltejskem. Toto vítězství je pro český chov anglického plnokrevníka velký a zásadní úspěch, tak jako pro hřebčín Napajedla. Jejich úspěch přebila hysterie ve společnosti vyvolaná zprávou o úmrtí koně (Stuke), která obletěla všechna média.  Následkem toho se ze všech lidí stali odborníci na dostihový sport a mají pocit, že mohou rozhodovat o sportu, který má staletou tradici.

Dle výroků zkušených jezdců, kteří překážku již několikrát úspěšně absolvovali, není překážka nepřekonatelná a dosavadní úpravy, které proběhly v předchozích letech, zajistily výrazně větší bezpečnost jak pro koně, tak pro jezdce. V současné době je plot vyřezaný, příkop za plotem méně hluboký a doskoková hrana již nepředstavuje linii nutnou pro překonání tohoto skoku. Díky tomu má každý šanci překážku úspěšně zdolat. Velký Taxisův příkop je upravený tak, aby byla bezpečnost koní i jezdců na nejvyšší úrovni. Neštěstí se však může stát kdykoliv a kdekoliv. Na nešťastnou událost na Velkém Taxisově příkopu se upírá zbytečně velká pozornost, protože pro média je to „senzace“, díky které se mohou na pár týdnů zviditelnit.  Bohužel si novináři neuvědomují, že nejvíce takové neštěstí trápí právě lidi okolo koní, a svými neuváženými výroky ubližují těm, kteří věnují dostihovým koní veškerý svůj čas, lásku a péči.  Často takový kůň bývá členem rodiny a je s ním tak i zacházeno. Ale riziko ztráty kohokoliv je všude kolem nás bez ohledu na to, zda s koněm jdeme na projížďku do lesa, necháme ho ve výběhu nebo se postavíme na start dostihu. 

Odmítáme tvrzení, že start ve Velké pardubické steeplechase potažmo v jiných dostizích je posílání koní na smrt. Anglický plnokrevník (dostihový kůň) byl pro tento sport vyšlechtěn, není k závodění nucen, nýbrž je závodění jeho přirozenou vlastností.  

Podpisem této petice vyjadřujeme svou podporu pro zachování Velkého Taxisova příkopu a naléháme na organizátory, příslušné instituce a další subjekty s rozhodujícím vlivem, aby nepodlehli tlaku médií a laické veřejnosti. Prosíme, aby veškeré případné další úpravy byly konzultovány s odborníky z dostihového sportu, tedy trenéry, jezdci a dostihovou komisí.

My, níže podepsaní, tímto chceme vyjádřit svůj názor a z výše uvedených důvodů žádáme, aby celá trať dostihu Velké Pardubické Steeplechase včetně Velkého Taxisova příkopu byla ideálně zachována v současném stavu jako nedílná součást tradice dostihového sportu a tím i zachován chov anglického plnokrevníka.     

Petici podává: Ing. Jana Králová; Štefánikova 249/30, 150 00 Praha 5  


Ing. Jana Králová; Štefánikova 249/30, 150 00 Praha 5      Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Ing. Jana Králová; Štefánikova 249/30, 150 00 Praha 5   svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...