Petice za zachování stávajícího názvu MFF UK

My, učitelé, studenti, absolventi a další zaměstnanci a přátelé MFF UK svým níže připojeným podpisem vyjadřujeme nesouhlas s rozeznívajícími se úvahami o změně názvu Matematicko-fyzikální fakulty (MFF) na Fakultu matematiky, fyziky a informatiky (FMFI). Stávající název a zkratku nese fakulta již od svého vzniku v roce 1952 a v očích tuzemské i zahraniční veřejnosti se za tu dobu stala zavedenou značkou kvality a prestiže. Označení "Matfyz" je, jak všichni uznáváme, již hluboce zažité a nedává smysl, aby se neodkazovalo na skutečný název fakulty. Navrhovaná změna by navíc velmi snadno mohla být matoucí, neboť stejnou zkratku FMFI UK, jak bylo zmíněno i v původní petici, už nese Fakulta matematiky, fyziky a informatiky na Univerzitě Komenského v Bratislavě.

V přímé reakci na původní petici požadující změnu názvu bychom chtěli uvést pár krátkých protiargumentů. Nejdříve reagujeme na část popisující, čemu vadí současný název, která pojednávala převážně o potřebě informatiku na Matfyzu více propagovat. Rozšířit povědomí o výuce informatiky na naší fakultě zcela jistě je možné i jinými, značně citlivějšími způsoby než změnou tradičního jména. V situaci, kdy je MFF tvořeno ze 40 % právě studenty informatiky, navíc lze zpochybňovat špatnou informovanost zájemců o studium IT. Lidé s opravdovým zájmem o informatiku, kteří chtějí prestižní vzdělání, jež jim Matfyz nabízí, si tuto možnost snadno vyhledají sami, například na jednom z mnoha srovnávacích portálů typu vysokeskoly.cz, který stejně téměř všichni uchazeči v dnešní době při výběru vysoké školy navštěvují. Věříme tedy, že název fakulty není rozhodujícím faktorem počtu uchazečů a reputace jednotlivých sekcí. S původní peticí se tímto shodujeme v poznámce, že lze jen těžko věřit, že by renomé fakulty stálo a padalo s absencí informatické sekce v jejím názvu.

Neshodujeme se však v názoru, že stabilita názvu fakulty není rozhodující hodnotou. Zde se domníváme, že změna této zavedené značky, kterou je pro naši fakultu právě zkratka MFF, by mohla nepříznivě ovlivnit především absolventy fakulty pracující v zahraničí. Nejen pro zahraniční společnost, avšak zejména pro ni, by mohla především shoda zkratek pražské a bratislavské fakulty snadno způsobovat zmatky při jejich rozlišování a vést k záměně. Dlouho a pracně budovaná prestiž značky MFF by pak mohla ztrácet svou váhu. Zmizí-li navíc název fakulty, který je uveden na diplomu absolventů, může to vyvolat pochybnosti o kvalitě jejich vzdělání, ke kterým nestabilita fakulty svádí.

Touto peticí bychom chtěli vyjádřit nesouhlas se změnou názvu a podporu těm, kteří usilují o zachování stávajícího názvu MFF UK.


Studenti MFF UK    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Studenti MFF UK svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...