Petice za zachování stávajícího názvu MFF UK

My, učitelé, studenti, absolventi a další zaměstnanci a přátelé MFF UK svým níže připojeným podpisem vyjadřujeme nesouhlas s rozeznívajícími se úvahami o změně názvu Matematicko-fyzikální fakulty (MFF) na Fakultu matematiky, fyziky a informatiky (FMFI). Stávající název a zkratku nese fakulta již od svého vzniku v roce 1952 a v očích tuzemské i zahraniční veřejnosti se za tu dobu stala zavedenou značkou kvality a prestiže. Označení "Matfyz" je, jak všichni uznáváme, již hluboce zažité a nedává smysl, aby se neodkazovalo na skutečný název fakulty. Navrhovaná změna by navíc velmi snadno mohla být matoucí, neboť stejnou zkratku FMFI UK, jak bylo zmíněno i v původní petici, už nese Fakulta matematiky, fyziky a informatiky na Univerzitě Komenského v Bratislavě.

V přímé reakci na původní petici požadující změnu názvu bychom chtěli uvést pár krátkých protiargumentů. Nejdříve reagujeme na část popisující, čemu vadí současný název, která pojednávala převážně o potřebě informatiku na Matfyzu více propagovat. Rozšířit povědomí o výuce informatiky na naší fakultě zcela jistě je možné i jinými, značně citlivějšími způsoby než změnou tradičního jména. V situaci, kdy je MFF tvořeno ze 40 % právě studenty informatiky, navíc lze zpochybňovat špatnou informovanost zájemců o studium IT. Lidé s opravdovým zájmem o informatiku, kteří chtějí prestižní vzdělání, jež jim Matfyz nabízí, si tuto možnost snadno vyhledají sami, například na jednom z mnoha srovnávacích portálů typu vysokeskoly.cz, který stejně téměř všichni uchazeči v dnešní době při výběru vysoké školy navštěvují. Věříme tedy, že název fakulty není rozhodujícím faktorem počtu uchazečů a reputace jednotlivých sekcí. S původní peticí se tímto shodujeme v poznámce, že lze jen těžko věřit, že by renomé fakulty stálo a padalo s absencí informatické sekce v jejím názvu.

Neshodujeme se však v názoru, že stabilita názvu fakulty není rozhodující hodnotou. Zde se domníváme, že změna této zavedené značky, kterou je pro naši fakultu právě zkratka MFF, by mohla nepříznivě ovlivnit především absolventy fakulty pracující v zahraničí. Nejen pro zahraniční společnost, avšak zejména pro ni, by mohla především shoda zkratek pražské a bratislavské fakulty snadno způsobovat zmatky při jejich rozlišování a vést k záměně. Dlouho a pracně budovaná prestiž značky MFF by pak mohla ztrácet svou váhu. Zmizí-li navíc název fakulty, který je uveden na diplomu absolventů, může to vyvolat pochybnosti o kvalitě jejich vzdělání, ke kterým nestabilita fakulty svádí.

Touto peticí bychom chtěli vyjádřit nesouhlas se změnou názvu a podporu těm, kteří usilují o zachování stávajícího názvu MFF UK.


Studenti MFF UK    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Studenti MFF UK svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )