Petice za zachování sociálních služeb v Teplicích

My, níže podepsaní, žádáme o zachování Občanské poradny Teplice,  provozovanou Oblastní charitou Teplice, se sídlem Thámova 711/20, 415 01 Teplice a Pečovatelské služby provozované organizací Senior Teplice, se sídlem Lipová 2881, Teplice 415 01,  které ve zdejším regionu zajišťují nenahraditelnou pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů svých klientů a poskytující pečovatelskou službu seniorům a osobám se zdravotním postižením. Tyto služby nebyly pro rok 2015 níže uvedenými orgány vůbec podpořeny  a  v případě, že se na jejich provoz nenajdou finanční prostředky,  budou nuceny ukončit svoji činnost.

 

 Obracíme se tímto na Krajský úřad Ústeckého kraje zodpovědný za financování a rozvoj sociálních služeb v regionu Ústeckého kraje i na Ministerstvo práce a sociálních věcí a především na Magistrát města Teplice, aby nedopustil zánik   nezbytných sociálních  služeb, které využívají občané města Teplice a pro než neexistuje  adekvátní náhrada. 


Oblastní charita Teplice Senior Teplice    Kontaktujte autora petice