Petice za zachování Kulturního a rodinného centra Barrandov (KRC Barrandov) ve stávajících prostorách

Adresát: Zastupitelstvo MČ Praha 5, nám. 14. října, 150 00  Praha 5

Vážené vedení městské části, 

my níže podepsaní občané vás tímto vyzýváme k zachování Kulturního a rodinného centra Barrandov (Záhorského 886/4, 152 00 Praha 5-Hlubočepy) ve stávajících prostorách a to v plné míře, v jaké funguje nyní (tzn. herna a výtvarná a jazyková místnost v přízemí, venkovní hřiště a multifunkční sál v prvním patře). 

Jsme si plně vědomi deficitního stavu míst ve státních školkách, který se přirozeně dotýká i městské části Hlubočepy a je potřeba jej řešit. Návrh vedení MČ Praha 5, který počítá se zřízením jedné třídy státní školky na úkor prostor KRC Barrandov, však vůbec nepovažujeme za koncepční a dobrý. Řešení je to velmi krátkozraké. Přechodně možná vyřeší situaci několika rodičům, kteří své dítě do státní školky aktuálně nedostali. Ovšem za cenu toho, že Barrandov přijde o jiné aktivity, které jsou určeny celé místní komunitě - od těch opravdu nejmenších až po seniory.

KRC v současnosti disponuje prostory, které jsou plnohodnotně využívány v rámci celého dne. Aktivity a kroužky probíhají paralelně jak v prostorách herny a výtvarné a jazykové místnosti v přízemí, o něž by mělo KRC přijít, tak i o patro výš v multifunkčním sále. Centrum poskytuje celou škálu možností, jak na Barrandově trávit čas - nejen s dětmi, ale i čas dospělých či seniorů - v odpovídajících hodinách pro danou skupinu nejvhodnějších. Zatímco v přízemních prostorách tak probíhá např. výtvarný kroužek, ve vedlejší místnosti mohou jiné děti využívat otevřené herny, v níž současně probíhá podpůrná skupina pro čerstvé maminky, o patro výš cvičí ve stejnou dobu dopoledne senioři. Odpolední program je pak náplní pro děti, které jsou již často dopoledne ve školách či školkách a jdou do KRC např. na kroužek tancování, hudební výchovu, jejich rodiče mohou využít nabídky výtvarných kurzů pro dospělé - vše opět souběžně. (Celý aktuální program je k nahlédnutí zde http://krcbarrandov.cz/program/, od ledna by ještě další aktivity měly přibýt). Za příznivého počasí pak děti využívají zahradu (venkovní hřiště), která bývá i místem konání divadelních představení apod.

Pokud by KRC skutečně o přízemní prostory (vč. zahrady/venkovního hřiště a výtvarné místnosti) mělo přijít a KRC měl zůstat pouze multifunkční sál, odhadem by (nejen) barrandovská komunita přišla přibližně o 40% aktivit centra. Řešení tak pomůže rodičům max. 28 dětí, ale negativně se dotkne stovek rodin, které služeb KRC využívají či to v budoucnu plánují. A může ostatně zasáhnout i rodiny, které by do plánované školky své dítě umístily. Budou pro něj chtít kvalitní kroužek, který však najednou na sídlišti nebude a budou za ním muset dojíždět. A jak již bylo zmíněno, o aktivity by mohly přijít i senioři či rodiče těch úplně nejmenších, kteří také potřebují místo pro aktivní život a setkávání. Ani při sebelepším plánování zkrátka nebude možné udržet stávající rozsah. 

KRC je z našeho pohledu místo,  které na sídlišti potřebujeme prakticky úplně stejně, jako školku. S tímto záměrem bylo ostatně v současných - a po letech konečně důstojných - prostorách v roce 2019 otvíráno jako multifunkční centrum, které sídliště velikosti Barrandova potřebuje. Mnozí dokonce neváhají označit KRC jediným místem na Barrandově, "které opravdu funguje a kde se něco děje”. 

Z výše uvedených důvodů proto žádáme MČ Praha 5 o hledání alternativního řešení, resp. jiných prostor pro zřízení plánované jedné třídy státní školky, než jsou stávající prostory KRC Barrandov. 

 

Děkujeme

 krc_barrandov2.png


Radka Hanzalová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Radka Hanzalová svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...