PETICE ZA ZACHOVÁNÍ HISTORICKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH VEŘEJNÝCH ÚSTŘEDNÍCH JATEK SPOLKU ŘEZNÍKŮ A UZENÁŘŮ A MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ NA PRAŽSKÉM PŘEDMĚSTÍ PŘI KYDLINOVSKÉ ULICI

PETICE

podle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním  

My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice:

ZA ZACHOVÁNÍ HISTORICKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH VEŘEJNÝCH ÚSTŘEDNÍCH JATEK SPOLKU ŘEZNÍKŮ A UZENÁŘŮ A MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ NA PRAŽSKÉM PŘEDMĚSTÍ PŘI KYDLINOVSKÉ ULICI  

nesouhlasíme s plánovaným prodejem areálu soukromému investorovi za účelem demolice tohoto historicky a architektonicky cenného areálu či přímo s jeho demolicí.   

Význam areálu

Areál bývalých městských jatek je zajímavým a dosud vcelku zachovalým příkladem prvorepublikové průmyslové architektury, který je bohužel již v Hradci Králové spíše ojedinělý. Bývalá ústřední jatka jsou stavbou, která jsou již od konce 19. století důležitou součástí tamní tovární čtvrti tzv. Okrouhlíku a spolu s areály továren Teeragu (Dehtochema), Ippenu (Montas) či Fotochemy (FOMA) patří mezi stavby, které po více jak 80 let udávaly a udávají tón čtvrti na severu Pražského Předměstí. Asi netřeba zdůrazňovat, že areál bývalých jatek a jatka obecně byly nepostradatelným podnikem strategického významu – rozrůstání Hradce Králové v první polovině 20. století si vyžádalo mnoho potřeb, mezi jinými i potřebu zajištění místa pro porážky a zpracování masa pro celé město i jeho okolí. Tedy areál bývalých jatek nemá historický význam jen pro Hradec Králové, ale pro celé jeho okolí, které bylo na službách tohoto podniku závislé.  

Historie areálu

Ač některé objekty byly vystavěny v 19. století a v roce 1926, až v letech 1930–1931 bylo přistoupeno k výstavbě moderních jatek na Pražském Předměstí. Projektová dokumentace byla vypracována městským stavitelem a architektem Josefem Vyleťalem, realizaci stavby pak provedl Josef Fňouk. Tato dvojice byla zaměstnána již při realizaci Novákových garáží či „Skleněné věže“. Jatka byla postavena v modernistickém slohu a svému účelu sloužila do začátku 60. let minulého století, kdy došlo k přestěhování jatek do Březhradu. Dále byl v areálu jatek prováděn nucený výsek a laboratorní kontroly masa. I tyto zbytky jatečního provozu byly ale ukončeny v roce 1993. Areál, který je v majetku města Hradce Králové, od té doby chátrá a jeho prostory užívá zejména stavební firma jako skladiště stavebních materiálů. Areál jatek je tvořen halovými objekty s č. p. 244 a 505 (nejstarší část jatek), dále objetky s parcelními čísly 880/2 (hlavní porážková hala ze 30. let minulého století), 880/5 (stáje) a 880/6. Vila s č. p. 816 sloužila jako byty pro zaměstnance, kanceláře a laboratoř. Většina halových objektů je v majetku Statutárního města Hradce Králové. V budovách areálu se nachází historické technické vybavení, které dokazuje historickou hodnotu areálu.  

Prodej a demolice areálu

V současné době se počítá s variantou, že bude část historického areálu zbořena a pozemky prodány investorovi, který zde vystaví nové průmyslové haly. Z hlediska architektonického i historického by město přišlo o zajímavou a cennou lokalitu, kterou by nahradily konvenční moderní haly zřejmě bez kvalitního stavebního i architektonického zpracování (příklad viz „revitalizace“ areálu ČKD v Plotištích nad Labem, kdy došlo k demolici historických budov a výstavbě nových halových objektů).

Jsme přesvědčeni, že areál je stále ve stavu, kdy je možné ho zachovat a vhodným způsobem konvertovat pro jiné účely. Tím by zůstal zachován pro další generace. Oblast, ve které se areál bývalých jatek nachází, by ztratila zejména na své urbanistické hodnotě. Rovněž by město přišlo o další průmyslovou památku z období první republiky, jejíž ztráty by později litovalo.  

PROSTŘEDNICTVÍM PETICE ŽÁDÁME, ABY MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ UPUSTILO OD SVÉHO ZÁMĚRU PRODEJE A DEMOLICE ČÁSTI AREÁLU BÝVALÝCH JATEK. ROVNĚŽ ŽÁDÁME, ABY BYLO NA TUTO OBČANSKOU INICIATIVU PAMATOVÁNO A ABY BYLY ZVÁŽENY JINÉ MOŽNOSTI VYUŽITÍ AREÁLU JATEK.  

Petiční výbor

Kryštof Kučera, Bohuslava Martinů 1741/2, Hradec Králové 500 02.

  Daniel Čičovský, Rybova 1906/27, Hradec Králové 500 09. 

Mgr. Rudolf Khol, Káranice 70, Káranice 503 66. 

Zástupce výboru při jednáních

Kryštof Kučera, krystof.kucera@centrum.cz  

Kde se areál nachází

https://www.google.com/maps/place/Kydlinovsk%C3%A1+816%2F87,+Pra%C5%BEsk%C3%A9+P%C5%99edm%C4%9Bst%C3%AD,+500+02+Hradec+Kr%C3%A1lov%C3%A9/@50.2206973,15.8187655,17z/data=!4m5!3m4!1s0x470c2b274e5687f3:0xca7d9e6a0850d6df!8m2!3d50.2203129!4d15.8211688

Více informací o areálu

https://prazdnedomy.cz/domy/objekty/detail/8361-byvale-verejne-ustredni-jatky-spolku-rezniku-a-uzenaru-a-mesta-hradce-kralove

 https://cs.wikipedia.org/wiki/Ve%C5%99ejn%C3%A9_%C3%BAst%C5%99edn%C3%AD_jatky_m%C4%9Bsta_Hradce_Kr%C3%A1lov%C3%A9_a_Spole%C4%8Denstva_%C5%99ezn%C3%ADk%C5%AF_a_uzen%C3%A1%C5%99%C5%AF_v_Hradci_Kr%C3%A1lov%C3%A9

http://www.industrialnitopografie.cz/karta.php?zaznam=V015282

V Hradci Králové 3. června 2022

dsBuffer.jpgIMG_0501.JPG

IMG_3911.JPGIMG_4127.JPG

 

IMG_3912.JPG

 

IMG_3919.JPGIMG_4073_(2).JPG


kryštof kučera, krystof.kucera@centrum.cz    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji kryštof kučera, krystof.kucera@centrum.cz svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...